Hedvábná stezka (2010)

(Úterý, 11.května 2010)


Hedvábná cesta byla nejvýznamnější obchodní trasou v historii lidstva. Někdy se její název překládá jako „hedvábná stezka“, což zní romantičtěji, vzhledem k její velikosti a významu je však termín „cesta“ přiléhavější.

Začátek Hedvábné cesty kladou historikové do 2.století př.n.l., tedy do období Římské říše, její konec je spojen s dobytím Konstantinopolu a zámořskými objevy na konci 15.století.

Hedvábná cesta měla několik odboček a samotná její trasa se měnila podle konkrétní politické a válečné situace na území, kterým procházela. Tento přístup se kupodivu nezměnil ani v 21.století.

Naším původním plánem bylo doletět do kyrgyzského Biškeku a pozemní cestou se kolem jezera Issyk-kul a přes vysokohorské průsmyky na hranicích dostat do čínského Kašgaru.

Vzhledem k tomu, že v Kyrgyzstánu došlo před necelým měsícem k povstání a minulý týden prchl prezident ze země, byl let do Biškeku zrušen a my se musíme do Kašgaru dopravit letecky přes Peking a Urumči.

Nechtěně tak na vlastní kůži poznáváme další ze stránek Hedvábné cesty...


Peking

(Středa, 12. května 2010)


Letiště Beijing Capital bylo značně rozšířeno při příležitosti Olympijských her. Nové haly byly otevřeny v roce 2008, orientace a doprava mezi nimi zabere pasažérům hodně času, takže je potřeba vždy počítat se značnou trpělivostí a časovou rezervou. Hlavní hala má střechu ve tvaru draka, včetně šupin.

Bydlíme přímo v historickém centru Pekingu, romantickou atmosféru čtvrti hutongů tady však už kromě názvů autobusových zastávek máloco připomíná. Když bylo definitivně potvrzeno místo konání OH 2008, začaly se zdejší úzké uličky měnit na široké třídy a historické památky, pocházející už z mongolského období, jsou dnes obklopeny novou zástavbou.

Bubnová věž a Zvonová věž stávaly na ose, rozdělující město od severu k jihu. Obě věže postavili Mongolové koncem 13.století, po zničujících požárech a povstáních však už prošly několika rekonstrukcemi. Jejich současná podoba pochází z 18.století.

Bubnová věž je vysoká 47 metrů, je pěkně barevná a původně na ní bylo 24 bubnů. Čas se zde oznamoval do roku 1924.

Naproti stojící Zvonová věž je šedá a má výšku 33 metrů.

Chtěli jsme vystoupat na Bubnovou věž a přestože jsme sem dorazili půl hodiny před zavíračkou, máme smůlu - dnes se koná partajní schůze, tak zavřeli dřív.

Peking nebyl přímo spojen se starobylou Hedvábnou cestou a není to dokonce ani tradiční hlavní město Čínské říše. Hlavním městem se stal až v období nomádských kmenů, kteří s Číňany vždy bojovali a častokráte jejich území obsadili.

Ve 12.století to byli Džurčenové, po nich přišli Mongolové. Čingischán dobyl převážnou část Asie a vytvořil do té doby největší světovou říši.

Jeho vnuk Kublajchán ve druhé polovině 13.století přestěhoval hlavní město do Pekingu a začal stavět Císařský palác (dnes stojí na jeho místě Zakázané město). V tu dobu sem také dorazil Marco Polo a díky němu se o Čínské říši, potažmo celé Hedvábné stezce, dozvěděla Evropa.

Tenkrát se ovšem místo jmenovalo Chanbalyk, pojmenování Peking pochází až z období čínské dynastie Ming, která Mongoly vytlačila. Peking znamená „severní hlavní město“, čímž chtěli vyjádřit rozdíl proti Nankingu, tedy „jižnímu hlavnímu městu“, kde sídlili předchozí čínští císařové.

Zbývající domy v uličkách císařského města nyní zabírají čajovny a obchodníci se starožitnostmi. Střechy starých chrámů a paláců mají podobný tvar - hřeben drží ve svých tlamách dvě saně, zajišťující ochranu proti ohni. Rovněž další zvířátka na krovech představují ochranné tvory.

Kublajchán dal vybudovat také síť kanálů, přivádějících vodu do Císařského paláce. Dnes tyto kanály spojují jezera, ležící severně od Zakázaného města.

Nejstarší most pochází ze 13.století a stráží jej po stranách dva draci. Drak je totiž v Číně na rozdíl od českých pohádek považován spíš za ochránce a symbol štěstí.

U jezera Qianhai, což je doslova Přední jezero, dříve býval trh s lotosovými květy, což dnes připomíná výzdoba restaurací a půjčovny lodiček.

Na náměstíčku mezi jezery se shromažďují hudebníci a maséři, partičky důchodců hrají deskové hry nebo pouští draky.

Taoistický chrám na břehu kanálu nyní stojí samostatně, ještě nedávno býval namačkán v husté zástavbě. Bourání dalších domů stále pokračuje a přímo před našima očima mizí úzké uličky hutongů (slovo hutong doslova znamená „úzké uličky“). Málokterá z památek má to štěstí, aby byla prohlášena chráněným objektem, jako se to stalo jednomu z paláců na hlavní třídě díky jeho malovaným podhledům.

Mezi nejoblíbenější pokrmy čínských císařů patřila také pekingská kachna. Pekingská kachna není žádný zvláštní druh ptáka, svoji tmavou barvu získává díky speciální směsi medu a bylinek, jíž se potírá. Namazaná kachna se pak naplní vodou a vloží do pece, takže se vlastně dusí.

Pekingská kachna se jí tak, že na tenkou placku naložíte cibuli a okurek, kousky masa a zakapete právě onou speciální hnědou omáčkou. Placku potom zamotáte. To všechno si musíte připravit hůlkami a pokud možno se při tomto procesu co nejmíň pokecat...


Peking

(Čtvrtek, 13. května 2010)


Západní branou vstupujeme do parku Jingshan, kde právě místní důchodci provozují ranní aerobik. Číňané se věnují hodně kultuře těla a za cvičení na veřejnosti se vůbec nestydí.

Parku dominuje vršek, z něhož se naskýtá jeden z nejhezčích pohledů na Zakázané město. Přesný překlad současného čínského názvu je „pahorek s vyhlídkou“, původně se mu však říkalo Uhelný pahorek, protože se tady v období mongolských císařů těžilo uhlí.

Pahorek je umělý, byl navršen z hlíny, která vznikla při kopání jezer a kanálů. Na vršku stojí hlavní pavilon, dva menší po stranách. Podle pověsti se ve zdejším parku oběsil na stromě poslední císař dynastie Ming.

Pohled na Zakázané město seshora nám umožňuje posoudit jeho dokonalou symetrii. Všechny hlavní budovy se nacházejí na severojižní ose, po stranách jsou rezidence a kanceláře. Nad hlavními branami stojí haly a pavilónky, jak už bylo ve staré Číně zvykem.

Zakázané město měří necelý 1 kilometr na délku a 750 metrů na šířku. Tvoří jej celkem 800 budov, v nichž se nachází 9000 místností. Hradby jsou vysoké 10 metrů a tlusté přes 8 metrů, kolem nich je vykopán vodní příkop, široký 50 metrů. Ve všech čtyřech rozích stojí strážní věže, v jejichž konstrukci se odráží tradiční numerologie - každá z nich má 26 střešních hřebenů a podpírá ji 9 trámů.

Pavilony na Uhelném vrchu byly postaveny v roce 1751, ten nejvyšší se jmenuje Pavilon věčného jara. Při pohledu na sever vidíme pokračování hlavní městské osy - Bubnovou a Zvonovou věž.

Západním směrem se rozkládá Benhai neboli Severní jezero. Na ostrově se tyčí bílá pagoda, což je pro zdejší typ buddhismu netypická stavba. Vznikla v 17.století při příležitosti návštěvy tibetského dalajlámy. Vzadu za ní vidíme ještě jednu bílou pagodu, ta pochází z doby Mongolů.

Modrá kruhová stavba na dvoře jednoho z klášterů pod pahorkem připomíná svým tvarem Chrám nebes. Tento malý svatostánek ze 16.století je tedy důkazem, že jeho architektura není až tak úplně jedinečná.

Císařský palác byl vybudován v letech 1406 až 1420 a obývalo jej celkem 24 císařů dynastií Ming a Qing. I když byl za jejich vlády několikrát přestavován, základní schéma zůstalo dodnes nezměněno.

Zakázané město (Zijincheng) se mu začalo říkat proto, že až do vyhnání posledního císaře v roce 1911 do něj neměli obyčejní lidé přístup. Dokonce i ministři a státní úředníci mohli vstupovat pouze do vyhrazených prostor.

My procházíme Zakázané město netradičně od severu k jihu. Normálně přicházely delegace v minulosti od jihu Branou nebeského klidu. V zadní části paláce, kde my začínáme, se nacházely rezidence a císařská zahrada.

Bránou božského válečníka (Shenwu Men) vstupujeme do Císařské zahrady, založené počátkem 16.století. Na vrcholu desetimetrové Hory nahromaděné elegance (Dui Xui Shan), vymodelované ze skalních úlomků, stojí Pavilon císařské krajiny (Yu Jing Ting).

Nejdůležitější stavbou v zahradách je Hala císařského klidu (Qin An Dian), která byla postavena v roce 1535 v době vlády Mingů a je obklopena zdí s několika branami.

V Pavilonu uvaděčů světla (Yan Hui Ge) si císař vybíral své konkubíny.

Chodníky jsou dlážděny kamínkovými mozaikami, většinou se jedná o kytičky a vázičky, najdeme tady ale taky reliéf, známý jako „Muži pod pantoflem“.

Západní křídlo zadní části Zakázaného města zabírají rezidenční místnosti. Je to vlastně propojená síť několika nádvoří, obklopených paláci.

Palác nahromaděné dokonalosti (Chu Xiu Gong) byl vybudován v roce 1420 a přestavěn roku 1655. V období Ming a Qing to byla rezidence císařovny a císařských konkubín.

Také další haly a paláce pochází většinou z období Mingů a přestavěny byly za dynastie Qing, kdy sloužily jako sídlo dvorních dam a konkubín. Nejznámější z nich byla Ci Xi, favoritka císaře Tongzhiho.

Nejvýznamnější stavbou rezidenční části je Hala kultivace mysli (Yang Qin Dian), vybudovaná v roce 1537 za vlády císaře Jiajinga z dynastie Ming. Budova je rozdělena na dvě haly, spojené koridory. V přední stojí trůn, na němž císař řešil státní aféry a přijímal své úředníky.

V Hale kultivace mysli pobývalo osm panovníků dynastie Qing a v roce 1911 tady abdikoval poslední čínský císař.

Vrátili jsme se na hlavní osu Zakázaného města. Čelní vstup na vnitřní nádvoří představuje Brána nebeské čistoty.

Brána nebeské čistoty (Qian Qing Men) měří 16 metrů a stojí na 1,5 vysoké základně z bílého mramoru. Má pět lodí na šířku a tři do hloubky. Pochází z roku 1420 z období Mingů a poté, co byla zničena požárem, byla znovu postavena v roce 1655 dynastií Qing.

Prostranstvím před branou prochází rovněž západovýchodní osa města, která oddělovala veřejné prostory císařského paláce od soukromých.

Vydáváme se ještě na prohlídku východní části města, kde bydlely v období dynastie Ming královniny dámy a císařovy konkubíny. V roce 1776 byla tato část přeměněna v rezidenci odstoupivšího císaře Qianlonga.

Rozložení Paláce pokojného stáří (Ning Shou Gong) kopíruje schéma celého Zakázaného města, včetně centrální osy a předních a zadních partií.

Součástí čelního traktu je Stěna devíti draků (Jiu Long Bi), pokrytá 270 glazovanými kachličkami. Kachličky jsou umístěny na základně z bílého mramoru, která je 3,5 metru vysoká a 29,4 metrů dlouhá.

Modrý podklad představuje mořskou vodu, devět draků zápasí ve vlnách a mracích. Draci byli ve staré Číně symbolem císařské moci. Tento symbol vznikl na základě legendy o posvátném hadovi, díky němuž císař Yu zkrotil divoké vody.

Stejně jako je na druhé straně Hala kultivace mysli, nejdůležitější stavbou Qianlongova paláce je Hala kultivace charakteru (Yang Qing Dian). V ní jsou umístěny různé pamětihodnosti, zlatá a kamenná zvonkohra a také císařské sluneční hodiny, kterými se řídila celá říše.

Jsme zpátky na příčné ose - vpravo máme Bránu nebeské čistoty, vlevo stoupají schody k Síni nebeské harmonie, která je již součástí oficiálních prostor císařského paláce.

Nejdelší vyřezávané kamenné schodiště je dlouhé 16,7 metru, široké 3,07 metru, tlusté 1,7 metru, a váží více než 200 tun. Bylo vyřezáno do masivního přírodního kamene v ranném období dynastie Ming. V roce 1761 byly staré vzory odtesány a vytvořeny nové. Hlavním tématem jsou samozřejmě opět draci, tentokrát zarámovaní lotosovými květy.

Na mohutné mramorové terase stojí tři hlavní obřadní síně, kterými císař postupně procházel při obřadech a ceremoniích - Síň uchování harmonie, Síň dokonalé harmonie a Síň nejvyšší harmonie.

Hala uchování harmonie (Bao He Dian) byla postavena roku 1420 za dynastie Ming. V průběhu let byla několikrát zničena požárem, trámy a sloupy jsou však stále původní. Je široká 9 lodí a hluboká 4. V této hale se císař převlékal před ceremoniemi a konaly se zde rovněž císařské svatby.

Hala dokonalé harmonie (Zhong He Dian) je o něco menší. Vznikla rovněž v roce 1420, prošla ale také několika požáry, takže současná podoba je z roku 1627. Čtvercová stavba má jednoduchou pyramidovou střechu s pozlacenými bronzovými taškami. Tato místnost sloužila císaři k odpočinku a přípravám na obřady.

Největší je Hala nejvyšší harmonie (Tai He Dian), poprvé postavená roku 1420, nynější podoba pochází z roku 1695. První pohled na tuto stavbu omráčil delegace, přicházející na hlavní palácové nádvoří, a dlouhou dobu to byla vůbec nejvyšší budova v Pekingu. Je vysoká 35 metrů a skládá se z 11 lodí na šířku a 5 do hloubky. Štítová střecha je dvojitá, převisy jsou zdobeny 10 vyřezávanými zvířaty. Jedná se o tu nejlepší ukázku dekorace starých čínských staveb.

Podlaha haly je pokryta jílovými cihlami, zvanými „zlaté cihly“. Dračí trůn je umístěn na centrální ose Zakázaného města. Nad ním jsou desky s nápisy císaře Qianlonga.

V době dynastií Ming a Qing se tady odehrávaly nejvýznamnější ceremoniály a slavnosti, jako je lunární Nový rok, zimní slunovrat, narozeniny císaře, korunovace nového panovníka, uvedení císařovny, vyhlášení kandidátů úředních zkoušek a odesílání generálů do boje.

Na terase stojí sochy želv jakožto symbol dlouhověkosti a měděné nádoby na vodu. Jelikož všechny stavby byly postaveny ze dřeva bez použití jediného kousku hřebíku, hrozilo neustále nebezpečí požáru. V zimním období se pod nádobami dokonce topilo, aby voda nezamrzla.

Velké měřidlo (Jia Liang) sloužilo k určování objemu zrní. Toto měřidlo bylo vyrobeno v roce 1744 podle měřidla císaře Wang Manga z dynastie Han, což znamená, že v celé velké Číně se už 2000 let používají jednotné míry.

Hlavní nádvoří má rozměry 200 x 190 metrů. V budovách po stranách byly mimo jiné uloženy předměty, používané při slavnostech.

Hlavní vstup na vnější nádvoří tvoří Brána nejvyšší harmonie (Tai He Men). Postavena byla roku 1420 za dynastie Ming, koncem 19.století byla stržena a rekonstruována. Brána stojí na 3,4 metry vysoké základně, má 9 lodí na šířku a 4 do hloubky. Bránu střeží největší pár bronzových lvů, pocházejících už z mingského období.

Brána nejvyšší harmonie je nejpozoruhodnější ze všech bran Zakázaného města. Po otevření obou křídel hlavních dveří se návštěvníkům naskýtá dechberoucí pohled na hlavní palácové nádvoří. Tohoto momentu využil také Bernardo Bertolucci ve filmu Poslední císař (1987).

Mramorové mosty Zlaté vody se klenou přes kanál, který spojoval příkopy na obou stranách města. Jedná se vlastně o pětimost a aby byla dodržena rovnováha vody a ohně, jsou jeho sloupy zakončeny plameny.

Polední brána (Wu Men) představuje oficiální vstup do Zakázaného města. Má tvar písmene „U“ a je to nejmohutnější ze čtyř vstupů do císařského paláce. Byla dokončena v roce 1420 jako kombinace pevnosti, paláce a brány. Brána má tři průchody, přičemž ten prostřední byl určen pouze pro císaře. Západním průchodem chodili princové a východní byl pro civilní a vojenské úředníky.

Polední bráně se říká také Brána s pěti pavilony. Z její terasy sledoval císař vojenské přehlídky a bití otroků, které probíhalo za hradbami.

Palácový komplex měl celkem 9 bran, protože devítka je císařské číslo. Poslední z nich je Brána nebeského klidu (Tian’an Men), z jejíchž ochozů vyhlásil 1.října 1949 Mao Ce-tung Čínskou lidovou republika.

Tian’an Men je největším náměstím na světě, na jeho plochu se vejde až 1 milion lidí. Dříve tudy procházela obchodní ulice, která byla pokračováním severojižní osy Zakázaného města. Náměstí vzniklo počátkem 20.století, když byly strženy vnější hradby Císařského paláce. Pojmenováno je podle čelní brány, na níž dnes visí Mao Ce-tung. Tian’an Men doslova znamená Náměstí Brány nebeského klidu.

Prostranství obklopují mohutné stavby lidových paláců - vpravo je Velká síň lidu (Renmin Dahuitang), vlevo Muzeum čínských dějin a Muzeum revoluce (Lishi Bowuguan). Uprostřed se tyčí Památník lidových hrdinů, fronta lidí čeká spořádaně na vstup do Maova mauzolea.

Chrám nebes (Tian Tan) leží 3 kilometry jihovýchodně od Zakázaného města. Na tomto místě se každoročně v době zimního slunovratu konaly císařské oběti.

Areál chrámu se skládá ze tří částí a vstupního koridoru. Dlouhý koridor je 350 metrů dlouhá a 5 metrů široká zastřešená pasáž, sestávající celkem ze 72 místností, které dříve sloužily jako tzv. svaté kuchyně. Dnes je oblíbeným místem setkávání důchodců, kteří si sem chodí zazpívat, zatančit, zacvičit nebo zahrát karty.

Hala modliteb za dobrou sklizeň je jednou z nejuctívanějších a také architektonicky nejdokonalejších staveb v Pekingu. Třípatrová kruhová hala je zakončena modrou střechou, imitující nebeskou klenbu. Je vysoká 38,2 metrů a má průměr 24,2 metrů. V její konstrukci se odráží oblíbená čísla čínské numerologie - 4 hlavní sloupy znamenají 4 roční doby, 24 menších sloupů odpovídá 12 měsícům a 12 časovým úsekům dne a noci, 28 zdobených střešních pilířů představuje 28 souhvězdí hvězdné oblohy.

Chrám pochází z období dynastie Ming, historie uctívání nebes na tomto místě však sahá až do doby kamenné. Současnou stavbu vybudoval třetí mingský císař Yongle v roce 1420 na místě původního oltáře. Koncem 19.století byla přestavěna po požáru, bylo to ovšem podle původních plánů a oběti se zde prováděly až do konce císařství, vlastně ještě za vlády prvních dvou prezidentů.

Hala modliteb za dobrou sklizeň stojí na mohutné třístupňové kamenné terase, rozdělené 8 schodišti. Pouze nejvýznamnější císařské stavby mohly stát na třech stupních (Síň nejvyšší harmonie v Zakázaném městě apod.).

Centrální části schodišť, obrácených k severu a k jihu, jsou dekorovány vyřezávanými kamennými reliéfy, nazvanými „Dva draci nad horami a mořem“, „Dva fénixové nad horami a mořem“ a „Příznivé mraky nad horami a mořem“.

Severně od chrámu stojí Císařská hala nebes. Zatímco se připravovala obětní zvířata ve svatých kuchyních, císař procházel několika obřady a poslední noc se postil právě v této „abstinenční síni“.

Jižní část prostranství uzavírá třídílná brána - levý vchod byl určen pro císaře, pravý pro úředníky a prostřední pro božstva. Z brány vychází 2 metry vysoká kamenná cesta, která nás dovede do dalších částí chrámového komplexu.

Chrám nebeské klenby ve tvaru rotundy je obklopen tzv. zdí ozvěn. Jestliže dvě osoby stojí mezi východní a západní osou, můžou vzájemně slyšet svůj šepot.. Tato vděčná atrakce některým turistům úplně zastíní význam samotné svatyně.

Svatyně nebeské klenby byla postavena v roce 1530 za vlády císaře Jiajinga z dynastie Ming. Svatyně se podobá Chrámu nebes, ale je menší (19,2 m na výšku a 15,6 m v průměru). Božstva zde zastupují symbolické tabulky. Nejvýznamnější je tabulka Syna nebes, kterého na zemi představuje císař.

Oltář nebes pochází rovněž z roku 1530. Kruhová terasa byla původně pokryta tmavomodrými glazovanými destičkami, které byly později nahrazeny světlezelenými kamennými bloky a obestavěny balustrádou z bílého mramoru. Na každém stupni je 9 řad destiček, což představuje 9 úrovní nebe.

Na kruhovou kamennou desku na vrcholu mohl v minulosti vstoupit pouze císař, dnes je to samozřejmě oblíbené místo pro fotografování. Centrální nebeská deska je obklopena devíti kruhy kamenů. V prvním prstenci je to 9 kamenů, ve druhém 18, až po 81 kamenů v deváté řadě.

Na všech podstavcích v rozích se původně tyčily stožáry. Jeden z nich je zde pro názornost zrekonstruován. Císařské standarty, které na nich vlály, byly trojcípé.

Cypřišovou alejí jsme se vrátili do parku, kde je úhledně uspořádáno Sedm nebeských kamenů. Podle jedné verze se jedná o meteority, podle druhé jsou to uklidňující kameny, které sem byly dovezeny z Nebeských hor (Tai Shan) za vlády císaře Jiajinga, nám ze všeho nejvíc připomínají výtvor moderního umění.

Z historie se nyní přesuneme k moderním stavbám. První mrakodrapy v Pekingu byly dílem čínských architektů a měly tvar obřích pagod. V 90.letech se však začal tento trend měnit a zejména výstavba před OH 2008 nabrala zcela nový směr. Číňany nezajímá, jaké národnosti je daný architekt, ale jen to, aby v konkurzu zvítězila ta nejzajímavější stavba.

Jedna z nových linek metra nás dovezla až do olympijského areálu, kde stojí dva nejznámější olympijské stadióny - Vlaštovčí hnízdo a Vodní kostka.

Olympijský park
(Olympic Green) symbolicky navazuje na starou hlavní osu města a protahuje ji ještě dál na sever. A protože si Číňané stále potrpí na šťastná čísla, Olympiáda začínala 8.srpna 2008 v 8 hodin 8 minut a 8 sekund.

Národní centrum vodních sportů vzniklo podle plánů australského architektonického studia PTW. Její plášť připomíná vodní bubliny, proto se mu říká Vodní kostka. Byl vytvořen ze speciální průsvitné fólie, kterou je možno večer nasvítit jednou barvou nebo odlišně podle jednotlivých bublin.

Zatímco Vodní kostka je momentálně obehnána plotem a zřejmě se bude přestavovat na supermarket, Vlaštovčí hnízdo se stále používá.

Čínský národní stadión, jak zní jeho oficiální název, má kapacitu 90.000 diváků. Komplikovaná, na první pohled chaotická struktura ocelové konstrukce, je dílem švýcarské projekční kanceláře Herzog & de Meuron. Kromě zahajovacího a závěrečného olympijského ceremoniálu tady probíhaly také atletické soutěže a fotbalový turnaj.


Urumči

(Pátek, 14. května 2010)


Z Pekingu přelétáme do Urumči a odtud do Kašgaru, kde se konečně napojíme na trasu Hedvábné cesty.

Urumči je sice hlavním městem Xinjiang-ujgurské autonomní oblasti, většinu obyvatel však zde dnes už netvoří Ujgurové, ale Číňané. To je také důvod, proč se právě toto místo stává pravidelně centrem nepokojů, jak tomu bylo například loni na podzim.

Ujgurů je v současné době přes 8 milionů. Nejvíce jich žije v uzavřených komunitách jižně od pohoří Tian Shan, zejména v oblastech kolem Kašgaru, Hotanu a Aksú. Jejich historii můžeme vystopovat do 3.století.

Ujgurové vyznávají islám, který se stal jejich hlavním náboženstvím po 10.století. Mají své vlastní písmo a jazyk, který patří do turkické jazykové skupiny.


Kašgar

(Pátek, 14. května 2010)


Kašgar má 200.000 obyvatel a většinu z nich tvoří Ujgurové. Loni nepokoje přímo tady nebyly, ale po rebéliích v Urumči zvýšila čínská vláda preventivní opatření hlavně zde.

Historie celé této oblasti je pohnutá. Počátkem minulého století se snažili území získat Rusové a Angličané. Náš hotel Seman je dokonce bývalý ruský konzulát. Byl postaven v carském období v zahradním stylu (1890).

Nějakou dobu zde pak existoval samostatný stát, nakonec se ale provincie Xinjiang stala součástí Číny.

V roce 1955 byla vyhlášena Xinjiang-ujgurská autonomní oblast, což byl ze strany Číny naoko vstřícný krok. Kromě čínštiny je zde povolena také ujgurština a nápisy jsou dvojjazyčné.

Problém je v tom, že většina obyvatel umí pouze ujgursky. To, že nám to činí potíže, není tak podstatné (na jídlo si vždycky nějak ukážeme), důležité je, že se ani oni nikde jinde nedomluví a ztrácí kontakt se světem.

Kašgar byl jednou z nejdůležitějších zastávek na Hedvábné cestě. Hedvábná cesta tradičně začínala v Xi’anu, odkud směřovala na západ. Největší překážku představovala pro obchodní karavany poušť Taklamakan, kterou obcházely po jejím severním nebo jižním okraji. Tato cesta trvala celý rok a slovo Taklamakan doslova znamená „místo, odkud není návratu“. Obě větve se potom spojovaly právě v Kašgaru.

Během naší první vycházky jsme trochu zabloudili, což se ale nakonec ukázalo být přínosem. V okrajových částech města na nás ještě dýchla romantika časů Hedvábné cesty a mohli jsme pozorovat při práci místní řemeslníky a pekaře, což už jinde není možné.

Původní Staré město se totiž rychle bourá a doslova mizí před očima. Čínská vláda se její obyvatele snaží přestěhovat do nových paneláků, čemuž se Ujgurové brání, ale víceméně nemají šanci s tím cokoliv udělat. Za rok nebo za dva už nebude kašgarské Staré město vůbec existovat. Zůstane z něj zřejmě pouze mešita Id Kah.

Mešita Id Kah byla založena v roce 1442 (což je 846 muslimského kalendáře), byla však několikrát přestavována, současná stavba je z poloviny 18.století. Skládá se z hlavní modlitebny, postranních sálů, učebny, dómu, brány s minarety a nádvoří, které má rozměry 140 x 120 metrů.

Je to největší mešita v Xinjiangu a jedna z největších v celé Číně. Každý den se zde modlí 2.000-3.000 věřících, při pátečních modlitbách je to až 7.000.

Jelikož je právě dnes pátek, tak nás dovnitř nepustili. Vydáváme se proto do okolních uliček, každá z nich je věnována určitému řemeslu - ulička zlatníků, ulička čepičářů apod.

U pouličního prodavače si necháme vymačkat čerstvou šťávu z granátových jablek. Tady opravdu platí - ani kapka nazmar!Kašgar

(Sobota, 15. května 2010)


Na hlavním náměstí v Kašgaru stojí 18-timetrová socha Mao Ce-tunga. Nápis na císařských sloupech hlásá „Ať žije jednota lidu všech národností!“.

Jinde jsme zase četli, že lidé musí společně budovat nádherný domov a vyvarovat se separatistických tendencí etnických skupin a ilegálních náboženství. Takže i toto heslo musíme asi chápat v podobném duchu.

Zábavní park
u Východního jezera je typickou ukázkou lidového parku kultury a oddechu. Stavba v duchu sydneyské opery je kulturní centrum, kde se konají oslavy různých výročí.

Těmito místy kdysi procházely hradby Kašgaru a zábavní park stojí přímo pod ruinami Starého město. Staré město bylo centrem starověkého království Shule, jedné z 36 zemí západního regionu.

Jsou to vlastně ruiny královského paláce Karahanské dynastie, vybudovaného v 10.století. Následující panovníci sem posílali vojáky k jeho ochraně a mladší generace královské šlechty používala jako rezidenci.

Staré město má rozlohu 2 km2, ve 2000 domů tady ještě nedávno žilo 10.000 lidí. Všichni Ujgurové. Nyní musely být vystěhováni, protože čínské úřady chrání své občany a nepovolí jim bydlet v nebezpečných domech kvůli zemětřesení. Mezi ruinami tak přežívá už jen pár posledních starousedlíků...

Historické muzeum
v Kašgaru je malé, ale zajímavé. Jsou zde vystaveny také dřevěné předměty, jako nádoby a šípy, které se dochovaly díky zdejším klimatickým podmínkám. Teprve později přišla keramika.

Dalšími pěknými artefakty jsou sošky z hrobů dynastie Tang, tedy z období 7.-9.století, kdy se zemí šířil buddhismus.

Mauzoleum Abaka Hoji
(Appak Hoja Mazar), ležící 5 kilometrů severovýchodně od Kašgaru, je jedním z největších a nejvýznamnějších pohřebních míst v Xinjiangu.

Abak Hoja byl významným misionářem, který v 17.století šířil islám v tomto kraji. V roce 1640 dal postavit hrobku pro svého otce Yusufa, v níž byl ale nakonec pohřben také on sám a jeho potomci (zemřel 1694).

Hned vedle vstupní brány stojí malá mešita, která sloužila k letním modlitbám. Mešita je nádhernou ukázkou typické ujgurské architektury - dřevěné sloupy se stalaktitovými hlavicemi (tzv. mukarnas), pestrobarevná výzdoba a malované podhledy s uklidňujícími motivy, nejčastěji krajinky.

Samotné mauzoleum má půdorys 35 x 29 metrů, kopule je vysoká 27 metrů a má průměr 17 metrů. Hala byla postavena z hlíny a sádrovce a zdobí ji glazura s květinovými motivy.

Uvnitř je uloženo celkem 5 generací rodiny Hojových. Hrobky mají obdélníkový tvar, větší jsou pro muže, menší pro ženy. Všechny leží na 75 centimetrů vysoké základně. Původně jich bylo 72, po zemětřesení 58.

Nejznámější je hrobka Xiangfei, tzv, „voňavé konkubíny“. Skutečné jméno jedné z vnuček Abaka Hoji bylo Ipparchana a císař Qianlong si ji vyhlédl jako svou milenku. Ona ho ale stále odmítala, což se nelíbilo jeho matce, která ji dala zavraždit. Podle jiných zdrojů spáchala sama sebevraždu, podle dalších se zase dožila vysokého věku. Tak si vyberte!

Za mauzoleem se rozkládá hřbitov a v pohřebním areálu narazíme ještě na několik dalších staveb. Nejstarší je studovna, v níž otec učil Abaka Hoju. Skládá se ze dvou síní (vnitřní na zimu a vnější na léto), momentálně je však obé pod lešením. Uvnitř je uložen posvátný kámen, o němž se říká, že odhání nemoci a ďábla.

Velká neboli Páteční mešita se používala k modlitbám v zimě. Byla postavena teprve v roce 1873. Modlitební hala a stometrový koridor jsou ukázkou umění ujgurských dřevořezbářů - střechu podpírá 62 sloupů, každý z nich je jiný.

V přilehlém malém muzeu jsme konečně viděli mumii, kterou jsme marně hledali v Historickém muzeu. Mumie je stará 3200 let a ve skutečnosti to vlastně ani není mumie. Tělo bylo pouze vysušeno díky suchému klimatu v poušti.

Podobných „mumií“ bylo nalezeno v okolí víc a řada z nich má pro tuto oblast dost netypické rysy. Tento muž je například vysoký 195 centimetrů, našla se rovněž mumie s blonďatými vlasy. Pokud nechceme rozvíjet teorie o mimozemšťanech, musíme tato fakta přijmout jako svědectví o mísení národů na Hedvábné stezce už v dávné době.

Zastavili jsme se na starém muslimském hřbitově. Na první pohled vypadá jako nepoužívaný, data na některých náhrobcích ale svědčí o tom, že se zde pohřbívá dodnes.

Narazit v Kašgaru na nějaký trh, není žádný problém. Tento na okraji města je zaměřen zejména na žrádlo pro lidi a jídlo pro dobytek (řepkové výlisky, bavlníkové semínko).

Morfrata leží ve žluté jílovité krajině, přibližně 30 kilometrů severovýchodně od Kašgaru. Je to nejvýznamnější buddhistická památka na území starověkého státu Shule.

Hedvábná cesta neměla pouze obchodní, ale také společenský a kulturní význam. Zatímco směrem na západ proudilo hedvábí a koření, z opačného směru přicházela nová náboženství a ideologie.

Touto cestou se sem (a pak dále do Číny) v 1.století dostal z Indie buddhismus, a pak přibližně po roce 1000 začal pronikat islám. Islám zde definitivně zvítězil teprve v 15.století, dnes jsou však všichni Ujgurové muslimové a žádné buddhistické památky už v této oblasti nenajdeme.

Ruiny starobylého města Ha Noi jsou tedy naprostou výjimkou. Město bylo vybudováno dynastiemi Wei a Jin, současné rozvaliny pochází ze 7.století z období Tang. Město bylo definitivně opuštěno v průběhu 11.-12.století.

Dochovala se část opevnění, zbytky chrámu a dvě stúpy. Zajímavější je ta východní, která má tvar koule na čtvercovém základě. Stúpa Mor je vysoká 12,8 metrů, strana měří 12,3 metru. Podíváme-li se zblízka na její strukturu, zjistíme, že vrstvy bláta byly prokládány slámou.

V jižní části Kašgaru stojí hrobka Jusufa Hase Hajiba. Tento oblíbený básník a filozof žil v 11.století. Původně byl pohřben za městem, v roce 1957 byla však jeho hrobka přestěhována blíže centru. Hlavním důvodem zřejmě bylo to, že Číňané chtěli po zabrání provincie ukázat, jak ctí místní osobnosti.

Vrátili jsme se zpátky do centra Kašgaru, abychom si mohli zevnitř prohlédnout mešitu Id Kah, což nám včera nebylo kvůli modlitbám umožněno.

Na okraji Starého města stojí také hotel Qinibagh, v jehož čínské restauraci měl počátkem 20.století sídlo britský konzulát.Kašgar

(Neděle, 16. května 2010)


Marco Polo byl jedním z mála lidí, kteří prošli celou Hedvábnou cestu. Většina obchodních karavan cestovala pouze z jedné oázy do druhé a tam svoje zboží pře(pro)dávala dál.

Zastávky na Hedvábné cestě tak sloužily nejen k odpočinku, ale ze všeho nejvíc byly obrovskými tržnicemi, kde obchodníci směňovali své zboží.

Kašgar si ponechal výsadu velkého trhového centra dodnes. Zdejší dobytčí trh, který se koná každou neděli, patří dokonce k největším v celé Asii.

Dobytčí trh
býval původně přímo součástí hlavní městské tržnice. Před pár lety byl však z hygienických důvodů přesunut dál za město.

Nejčastěji zde potkáte ovce, kozy, krávy, koně a oslíky. Každou neděli sem běžně míří až 50.000 obchodníků se svým dobytkem. Momentálně je to slabší, protože v kraji zuří kulhavka. Také my jsme několikrát museli vystoupit z taxíku a projít přes dezinfekční rošty.

Zvířata, která se prodávají na trhu, jsou většinou určena k chovu a ne k přímé spotřebě. Kromě toho se tady prodává všechno, co s tím souvisí - nože, biče, postroje.

Stánků a jídelen zde ale najdeme taky dostatek. Jelikož Xinjiang spíš než Čínu připomíná středoasijské republiky, odpovídá tomu také zdejší kuchyně. Jejím základem je skopové maso, nejčastěji napíchané na jehle - tři kousky masa, mezi nimi jeden kousek loje. Platí se podle počtu snězených špejlí (většinou 1 za 2 juany, tj. 6 Kč).

To je také jediná záchrana pro toho, kdo neumí ujgursky. Stačí na prstech ukázat počet špejlí. I když ani to není tak docela pravda - zdejší obchodníci mají tak dokonale vymyšlený systém, že pro čísla do 20 jim stačí pouze jedna ruka. Když jsem se už jako „štamgast“ vracel k témuž stánku, pochopil jsme až po chvíli, že mi kuchař neukazuje vztyčeným palcem, že jsem jednička, ale ptá se mě, jestli chci zase pět jehel.

Dalším typickým jídlem jsou nudle se zeleninovou omáčkou. Nudle si každý kuchař připravuje sám a donekonečna je natahuje zručnými akrobatickými pohyby, takže to spíš vypadá, jako by skákal přes švihadlo. Hotový výrobek nemá nic společného s čínskými nudlemi, připomíná spíš „lukše naší babičky“.

Komu už nestačí jeho oslík, na druhé straně cesty se prodávají motorizované dopravní prostředky - mopedy, skútry a elektro-kola. Elektro-kola jsou v poslední době v Číně velice populární a postupně vytlačují tradiční bicykly. Těch jsme na zdejších cestách nenapočítali už zdaleka tolik, co před léty.

Hlavní tržnice v Kašgaru je značně rozlehlá a pokud jste zde poprvé, dlouho hledáte oddělení se zbožím, které právě potřebujete. Narazíte při tom ale taky na velmi exotické produkty, jako jsou například přísady tradiční medicíny - štíři, hadi, sušené ropuchy nebo netopýři.Karakoram Highway

(Neděle, 16. května 2010)


Z Kašgaru směřovaly karavany přímo na západ přes Ferganskou kotlinu do Samarkandu, nebo na jih směrem do Indie. Tato větev Hedvábné cesty odpovídala přesně trase, kudy dnes vede Karakoramská dálnice.

Karakoram Highway míří z Kašgaru do pákistánského Islámábádu, je dlouhá 1300 kilometrů a protíná čtyři nejvyšší pohoří světa - Hindúkuš, Pamír, Himálaj a Karakoram. Jelikož prochází několika horskými sedly, nemohla ani v minulosti vést Hedvábná cesta jinudy.

Kašgar leží ve výšce 1300 metrů n.m. Ostrý přechod roviny do hor nastává na místě, zvaném Oytag, kde začínají Červené hory.

Dále sledujeme tok řeky Gez Daryan a na stanoviště Ghez musíme absolvovat kontrolu při vstupu do pohraničního pásma.

V sedle pod horou Katabekter Tag (6760 m) je pěkně větrno, museli jsme si ale nechat zastavit kvůli pohledu na písečnou horu Kumtagh. Nechápeme, kde se tady v takové výšce tak velká písečná duna vůbec vzala?

Z mraků na nás poprvé - a taky naposledy - vykoukl vršek Kongur Shan (7719 m), což je vůbec nejvyšší hora celého Pamíru.

Naším dnešním cílem je jezero Karakul, ležící ve výšce 3700 metrů n.m. Je to nejvýše položené jezero v Pamíru a bývá označováno také za nejkrásnější. Jeho inkoustově modrá voda je zejména v zamračeném a deštivém počasí tak temná, že se mu začalo říkat Kalakul, což v jazyce Kyrgyzů znamená „černé jezero“.

Jezero obklopují nejvyšší vrcholy Pamíru, přímo nad ním se tyčí Muztag Ata (7546 m), tedy „ledový otec hor“, z něhož toho ovšem díky mrakům moc nevidíme. Doufáme, že do zítřka se počasí vylepší.

Oblast kolem jezera Karakul obývají Kyrgyzové a taky my dnes budeme spát v jurtách u jedné rodiny kyrgyzských nomádů. Babička s dcerou a vnučkou nám dokonce připravily sice vegetariánskou, ale velice chutnou večeři...


Taškurgan

(Pondělí, 17. května 2010)


Včera večer jsme si z toho ještě dělali srandu, když jsme ale ráno vylezli ze spacáků, tak nás skutečně přivítala sněhová nadílka.

Jezero Karakul leží 220 kilometrů od Kašgaru a po Karakoramské dálnici odtud pokračujeme ještě dalších 80 kilometrů, abychom se dostali do Taškurganu.

Taškurgan leží v tádžické oblasti a pojmenován je podle pevnosti ze 6.století. Taškurgan doslova znamená „kamenné město“. Současné ruiny pochází z období dynastie Yuan, pevnost však byla restaurována dynastií Qing, která zde měla administrativní sídlo.

Místo je spojeno s cestou misionářského mnicha Xuan Zanga, který tudy putoval, obložen 570 buddhistickými sútrami, a v Taškurganu strávil 20 dní.

Staré kamenné město zabírá 100.000 m2, městská zeď má délku 1285 metrů. Dochovaly se zbytky svatyně, městských budov a více než 40 rezidencí.

Základy jsou sestaveny z kamenů ve tvaru koňských hlav. Na ruinách chrámu byla za dynastie Qing postavena úřední správa.

Z hradeb pevnosti se navíc naskýtá nádherný pohled na pastviny, na nichž táboří nomádi se svými stády. Tentokrát jsou to Tádžikové a stejně jako v ostatních částech země začíná jejich komunita pomalu splývat s čínskou. Staré tádžické město, rozkládající se pod pevností, taky brzy zmizí z povrchu zemského a bude nahrazeno širokými budovatelskými třídami.Jezero Karakul

(Pondělí, 17. května 2010)


Na zpáteční cestě se nám konečně alespoň částečně odkryl Muztag Ata. Nápis pod horou říká „Ochraňujte silnice, slouží všem!“.

V této podobě se nám „ledový otec hor“ ukazuje taky nyní nad jezerem Karakul. Na rozdíl od něj z masivu Kongur Shan vidíme stále jen paty vedlejších hor.


Kašgar - Turfan

(Úterý/Středa, 18/19. května 2010)


Vzdálenosti na Hedvábné cestě nebyly nijak malé a pochod od jedné oázy ke druhé trval velbloudím karavanám většinou několik týdnů až měsíců. Dnes máme dokonalejší dopravní prostředky, i tak nám ale cestování zabere hodně času. Jako nejvýhodnější se jeví noční lehátkový vlak.

Cesta z Kašgaru do Turfanu je dlouhá 1600 km a trvá 22 hodin. Naštěstí se ukazuje, že čínské vlaky jsou pohodlnější, než jsme si původně mysleli. Tento je dvouposchoďový, v jednotlivých „kupéčkách“, oddělených přepážkami, jsou 2 až 3 lůžka nad sebou. Na kraji vagónu teče teplá voda, kterou si můžete zalít čaj nebo nudlovou polívku.

Většina trasy vede mezi pouští Taklamakan a pohořím Tian Shan, které odděluje Taklamakan od pouště Gobi. Zajímavé jsou travnaté mřížky podél trati, které tvoří zábrany proti písku.

Nádraží v Turfanu se nachází 50 kilometrů západně od města, takže nás ještě čeká hodinová jízda autobusem.


Turfan

(Středa, 19. května 2010)


Turfan leží na severní trase kolem pouště Taklamakan. Pohled na ostrou hranici písku a zeleně působí ještě dnes překvapivě, pro cestovatele na starobylé Hedvábné cestě to muselo být úplné zjevení.

Kde se tady najednou vzala tahle zelená oáza uprostřed pouště? Navíc na nejteplejším místě v celé Číně? Za to všechno vděčí město dokonalému systému zavlažování, zvanému karezový systém.

Slovo „karez“ znamená studna. Ve skutečnosti to však nejsou studny, ale systém podzemních kanálů, který přivádí vodu z dešťů a tajícího sněhu z pohoří Tian Shan napříč pouští Gobi. Voda teče samospádem, takže není potřeba žádné čerpací zařízení.

Je to vlastně dokonalý podzemní akvadukt. Kanály jsou zevnitř vydlážděny cihlami a pod zemí jsou vedeny proto, aby se voda na teplém a suchém povrchu neodpařovala.

Karezový systém je specialitou Xinjiangu a vedle Velké čínské zdi a Velkého kanálu je považován za jeden ze tří velkých starodávných projektů Číny. Proto se mu taky říká „Pramen života“ nebo „Matka Řeka“.

Kanály jsou vysoké 1,5-1,7 metru a široké 0,6-0,7 metru. Délka jednotlivých úseků je 5-20 kilometrů, nejdelší kanál měří 40 kilometrů. Musela to být nadlidská práce takové množství podzemních tunelů vybudovat.

První karezové systémy vznikly už před 2000 lety. Nejstarší dochované jsou z period Wei, Jin a z období Severní a Jižní dynastie (220-580 n.l.).

V současné době se v Turfanské oblasti nachází přes 1000 karezů o celkové délce 5000 kilometrů. Většina z nich pochází z doby dynastie Qing.

Jiaohe
je jedním ze starověkých hliněných měst, ležících v okolí Turfanu. Jiaohe je nejzachovalejší a navíc má nádhernou polohu na ostrově uprostřed řeky Yamaz. Plošina ve tvaru vrbového listu je dlouhá 1650 metrů a široká 300 metrů, třicetimetrový útes poskytuje dokonalou přirozenou ochranu.

Lidé se zde proto usadili už ve 2.století př.n.l. V Jiaohe původně sídlila vojenská posádka, v období dynastií Západní Han až Severní Wei to bylo hlavní město království Gushi (108 př.n.l. - 450 n.l.).

V roce 450 se dostalo pod nadvládu Gaochangu, byla zde umístěna prefektura království a za dynastie Tang sídlila územní administrativa. Jiaohe bylo definitivně opuštěno po nájezdech Čingischána.

Do města jsme vstoupili Jižní branou. První zachovalejší stavbou, k níž jsme došli, je strážní věž. Strážní věž je vysoká 8,4 metrů a má obvod 88 metrů. Skládá se z velké podzemní místnosti a čtyř bočních strážnic.

Město protíná hlavní třída, z níž odbíhají menší uličky k rezidencím. Na severním konci hlavní třídy stojí pagoda.

Pagoda je čtvercová stavba o straně 16 metrů, je třípatrová a její současná výška je 10 metrů. Původně však byla zřejmě mnohem vyšší, protože dřevěná nadstavba se nedochovala.

Za pagodou leží Velký chrám, zabírající plochu 5100 m2. Je to největší buddhistický chrám ve městě. Na nádvoří vidíme studnu a zbytky bubnové a zvonové věže. Uprostřed modlitební haly stojí vzácný pilíř s výklenky na všech čtyřech stranách. V některých z nich se dochovaly Buddhovy sochy a barevné značky.

Ve městě se nachází ještě několik menších buddhistických chrámů. Severovýchodní chrám je zvláštní tím, že má netypické uspořádání. Modlitební hala je v centru a nádvoří se rozkládá až za ní. Kromě toho jsou tady další dvorky a zbytky síní po stranách.

Stúpový les tvoří 101 stúp. Centrální stúpa má tvar trůnu a zakončuje ji celkem pět vrcholů. Kolem ní se rozprostírají 4 pole po 25 stúpách. Karbonová metoda zařadila tuto památku do 4.století.

Na zpáteční cestě se věnujeme prohlídce rezidenčních domů. Některé z nich mají dokonce soukromou studnu. Východní brána byla vybudována na 30 metrů vysokém útesu už v ranné periodě.

Vládní sídlo je netradičně umístěno pod zemí. Důvodem tady ale zřejmě nebyla bezpečnost, nýbrž vysoké teploty. Poprvé bylo postaveno už za království Gushi, bylo však postupně rozšiřováno.

Dětský hřbitov pochází z období Gaochangu. Je na něm pochováno přes 200 dětí, většina z nich neměla ani 1 rok. Příčina jejich úmrtí není známá.

Na polích kolem Turfanu roste hlavně vinná réva. Vinohradů je tady dokonce víc než na Pálavě. Z hroznů se však nedělá víno, ale suší se hrozinky.

Podivné děrované stavby mezi vinicemi jsou sušárny hrozinek. Právě ty turfanské jsou díky nim nejvyhlášenější. Hrozinky nejsou vystaveny přímému slunci, ale suší se pouze horkým vzduchem, takže neztrácí svou chuť.

Číňané původně pěstovali víno jenom pro okrasu. Později z nich začali lisovat šťávu a sušit hrozinky. Víno se začalo vyrábět až pod vlivem Evropy a dodnes jsou jeho odběrateli pouze zbohatlíci z Pekingu a Šanghaje.

Sušárny hrozinek vidíme i na střechách domů ve městě. Pokud ne, vystěhují si tam jeho obyvatelé aspoň postele, aby nemuseli spát ve vytopeném vnitřku.

Nejznámější památkou Turfanu je Eminův minaret. Teď si uděláme jenom fotku při západu slunce, pořádně si ho prohlédneme až zítra.


Turfan

(Čtvrtek, 20. května 2010)


Vydáváme se prozkoumat další pamětihodnosti Turfanského údolí. Cesta z Turfanu se nazývá „zelená silnice“, protože ji po obou stranách lemují vinohrady.

Areál, honosně pojmenovaný Údolí hrozinek, ale vynecháváme - je to dnes pouhý skanzen pro turisty se stánky předražených prodavačů hrozinek. Vstupné je na zdejší poměry taky dost vysoké.

Vinic a sušáren je přitom v okolí spousta a prohlídka nádherné místní vesnice Tujok nám trvala skoro dvě hodiny.

Tujok
leží 70 kilometrů východně od Turfanu, v kaňonu, který je součástí Plamenných hor.

Ve vesnici napočítáme 60 obydlí, v nichž žije celkem 300 obyvatel, 90% z nich umí pouze ujgursky. Jsou to muslimové, ale předtím vyznávali buddhismus. Proto se tady náboženství a architektura často mísí.

V jednom z domů pobýval v roce 1904 německý archeolog Albert de la Coq, o němž dnes ještě uslyšíme.

Většina domů má dvě až tři patra. Nahoře se spí a jí, dole mají sklady a dílny. Mřížování na oknech je typickým prvkem čínské architektury. Domy mají malé dveře, aby se každý příchozí při vstupu poklonil.

Vesničané jsou zemědělci, vláda dotuje pěstování zeleniny. Zdejší mešita je největší v celém údolí, pojme 1000 věřících a je stará 200 let.

Otvor nade dveřmi umožňuje kromě přístupu světa také větrání. Jelikož teploty jsou vysoké, tráví obyvatelé většinu dne vevnitř. V květnu pak vytáhnou postele na střechu, protože jedině tam se dá spát.

Místní říkají této vesnici Mazar, což doslova znamená „pohřebiště“. Tímto termínem se označují místa, kde se nachází hrobky významných osobností. Na protější stráni vidíme hrobku mudrce, kolem níž vede poutní okruh.

V okolních skalách se nachází celkem 94 jeskyní, 40 z nich je prozkoumaných, z toho 6 má výzdobu. Říká se jim Jeskyně 1000 Buddhů a pochází ze 3.-6.století. Věděl o nich už Albert de la Coq, ale naštěstí je nestihl prohledat.

Sestupujeme dolů a dostáváme se zezadu k mešitě. Pece na chleba jsou stále funkční a využívá je celá vesnice.

Během procházky jsme prošli kolem několika moruší a občas jsme i ochutnali. Nejstarší je 600 let stará moruše. Když má strom přes 400 let, tak podle pověsti rodí zlaté plody.

Hrobka mudrce (Huojiamu Mazar) se zelenou špicí je posvátným místem, kam se chodí modlit muslimové z dalekého širokého okolí. Budova, která vypadá jako stará mešita, je ve skutečnosti hotel pro poutníky.

Rozpadající se stará brána střeží vstup ke hrobce a na starý muslimský hřbitov. Hřbitov je značně rozlehlý, protože každý muslim touží být pohřben poblíž svého světce.

Hroby mají rozměry 1 x 2 metry a jsou hluboké 1,5 metru. Muslimové se pohřbívají bez rakve. Podle zásady „Když jsi se narodil, nic jsi neměl, odejdeš taky s ničím“.

Astana
bývala pohřebištěm královského města Gaochang. Gaochang byl hlavním městem Ujgurské říše a na zdejší nekropoli se pohřbívalo od 3. do 8.století. V hrobkách se našly zbytky maleb a sošky, které měly provázet panovníka na onom světě.

Nejznámější malbou jsou tančící dvojčata Faxi a Nuwa, zakončení spletenými hady. Tento výjev ztvárňuje také sousoší ve vstupního parku.

Momentálně jsou otevřeny tři hrobky, ostatní byly po prozkoumání zase zasypány. Všechny tři pochází z období dynastie Tang.

V první hrobce jsou nakresleny čtyři postavy. Zlatý muž má zavřená ústa, protože „mlčeti je zlato“. Kamenný muž naopak mluví, jelikož „jenom mluvením něco získáš“. Nebožtík byl zřejmě filozof. Snad proto zde byly nalezeny také filozofické spisy a dokonce účetní knihy.

Druhá hrobka má dekorativní výzdobu - kytičky a ptáčci. Tady byly objeveny historické spisy.

Třetí hrobka nemá výzdobu, jsou tady ale dvě mumie, přesněji řečeno vyschlá těla dvou manželů. Opět nás překvapuje, jak jsou vysocí.

Plamenné hory tvoří severní okraj Turfanské pánve. Jsou 100 kilometrů dlouhé a 10 kilometrů široké, nadmořská výška se pohybuje od 500 do 850 metrů. Svoje jméno získaly nejen díky ostře červené barvě, ale taky tím, že eroze je vymodelovala do tvaru plamenů.

V údolí uprostřed Plamenných hor najdeme buddhistické skalní chrámy, známé jako jeskyně Bezeklik. Bylo zde vydlabáno celkem 83 jeskyní, které měly různé funkce - některé používali mniši jako domy a meditační místnosti, jiné jako učebny, ostatní byly vzpomínkové síně na zesnulé a uctívané mnichy.

Ve 40 jeskyních byly nalezeny malby, bohužel většina z nich je ve velmi žalostném stavu. Částečně byly zničeny muslimy a zbytek má na svědomí Albert de la Coq.

Tento německý archeolog fresky sejmul a zabudoval do stěn muzea v Berlíně. Při bombardování za druhé světové války pak nebylo možno murály rychle odnést do sklepa, takže byly zničeny.

Tvorba jeskyní probíhala ve třech obdobích - několik jich vzniklo už v 5.století, nejvíce pak v době dynastie Tang, tzn. od poloviny 7. do konce 9.století. Poslední etapa zahrnuje 10.-13.století.

V současné době jsou otevřeny pouze čtyři jeskyně, většina dochovaných maleb je z 11.století. Nejzachovalejší freska zobrazuje poutníky, kteří nad ránem oplakávají Buddhovu smrt. Zajímavé je, že ležícího Buddhu de la Coq odřezal a odvezl do Německa, zatímco plačící poutníky tu ponechal.

Eminův minaret dal postavit v roce 1777 místní vládce Sulejman na počest svého otce Emina Hoji. Číňané mu říkají Sulejmanova pagoda.

Emin Hoja byl slavný generál qingské dynastie a od císaře Qianlonga získal pro svou rodinu dědičný titul prefekta Turfanu.

Deska uprostřed nádvoří označuje přesně 0 metrů n.m. Funguje zde navíc zvláštní akustický efekt - když si na ni stoupnete, slyšíte sami svůj hlas jako ozvěnu.

Místo je pojmenováno podle minaretu, hlavní stavbou areálu je ale mešita Sugong. Otvory v bočních klenutých chodbách sloužily pro měření času. Sulejmanovým koníčkem byla totiž kromě vlády také astronomie.

Minaret je vysoký 44 metrů, má průměr 10 metrů a směrem vzhůru se zužuje. Je to jedinečná ukázka starobylé islámské architektury v afghánském stylu.

Muzeum
v Turfanu je úplně nové a skládá se ze tří sekcí: 1. historie Turfanské oblasti, 2. zlaté a stříbrné mince a texty, 3. prehistorické kostry.

Nejzajímavějším exponátem je pro nás malba tančících dvojčat, která byla objevena v jedné z hrobek v okolí a stala se víceméně znakem města.

Okolí Turfanu jsme si už prohlídli, zbývá nám ale samotné město. Turfan má 200.000 obyvatel, z toho 2/3 tvoří Ujguři.

Turfan je nejníže položeným místem v Číně (154 metrů p.m.) a také bezkonkurenčně nejteplejším. V létě dosahují teploty až 50 st. Celsia. Některé ulice jsou proto „zastřešeny“ pergolami z vinné révy. Na stíněné promenádě nechybí ani nástěnka se jmény vzorných pracovníků a výsledky soutěže O největší dýni.

Zatímco v Kašgaru jsme viděli, jak Staré město pomalu mizí, v Turfanu jsme jej už ani nenašli...


Turfan - Dunhuang

(Čtvrtek/Pátek, 20/21. května 2010)


Večer odjíždíme vlakem do Dunhuangu, přesněji řečeno - vlak jede do Liu Yuanu, který je od Dunhuangu vzdálen ještě 130 kilometrů.

Vychází nám to pěkně na noc. Trasa je dlouhá 750 kilometrů, vlak odjíždí skoro o půlnoci, takže hned zaleháme a probouzíme se v 8,30 v Liu Yuanu. Cesta houpavým minibusem potom trvá necelé 2 hodiny.

Zároveň jsme tím přejeli hranice mezi provinciemi a dostali se do Gansu. Jestliže Xinjiang (česky Turkestán) měl délku 2000 km a zabíral skoro polovinu Číny, Gansu je o něco menší - měří pouhých 1200 km.


Mogao

(Pátek, 21. května 2010)


V okolí Dunhuangu se nachází hned tři komplexy jeskyní, obvykle nazývaných Jeskyně 1000 Buddhů. Nejstarší, největší a nejhezčí jsou jeskyně Mogao, které byly v roce 1987 zařazeny také na seznam UNESCO.

Jeskyně Mogao byly vytvořeny ve 4. až 10.století. Pak už byly zdejší svahy plné, tak se umělci přesunuli do dalších lokalit, kde pokračovali asi do 14.století.

Útes je dlouhý 1600 metrů a komplex zahrnuje celkem 735 jeskyní, z toho 492 je očíslovaných. Návštěvníkům se jich ukazuje asi 30 na několika prohlídkových trasách. Jelikož zde panují přísná bezpečnostní opatření, museli jsme foťáky a kamery nechat v úschovně.

Fresky zabírají 45.000 m2, kromě nich je tady 2400 štukových soch a řada maleb na hedvábí. Nejstarší jeskyně mají střední sloup, novější jsou klenuté.

První jeskyně vznikla v roce 366. Nejvíce, asi 200 jeskyní, pochází z období dynastie Tang (7.-9.st.), označované za „zlatou čínskou dynastii“.

Většina jeskyní je vyzdobena celá. Pokud tomu tak původně nebylo, byly domalovány dodatečně. Podlaha představuje zem, stěny mají tvar chrámu a strop je nebeská klenba.

Jeskyně č.323 pochází z ranného období dynastie Tang, hned z počátku 7.století. Malby znázorňují různé buddhistické příběhy, je tady taky jedno z prvních zobrazení Hedvábné cesty („Zhang Qian na inspekci v západním regionu“). Sochy jsou až z qingského období (18.-19.st.).

V jeskyni č.328 jsou originální sochy z doby Tangů. Byly vytvořeny ze sádry na dřevěné konstrukci. Umělci si pohráli rovněž se štukovými detaily, jako jsou lemy šatů nebo šperky. Malby jsou tady pozdější, asi z 11.století.

Sochy v jeskyni č.329 jsou z 18.-19.století, fresky jsou ale tangské. Je tady dokonce nejhezčí strop, s létajícími bohyněmi devi. Jezdci na malbách si kromě koňů osedlali také tygry a draky.

Číslo 16 a 17 tvoří jeden z největších prostorů v celém komplexu. Na stěnách je vidět, jak byly umělé jeskyně vytesány do pískovce. V jeskyni č.16 lze opravdu napočítat 1000 Buddhů.

Význam této dvojjeskyně tkví ale především v tom, že tady byly nalezeny rukopisy a také nejstarší tisk na světě, pocházející z roku 868 (nyní je uložen v Britském muzeu). Celkem to bylo 50.000 svitků. Taoistický mnich Wang je později prodal, aby získal peníze na obnovu chrámů. Wang je pohřben ve stúpě na začátku areálu.

Jeskyně č.427 je z doby dynastie Sui, která vládla ještě před Tangy, na přelomu 6. a 7.století. Dynastie Sui měla krátkou existenci a pouze dva císaře. Ti sice opět sjednotili Čínu a začali budovat Velký kanál, byli ale brzy svrženi.

Jeskyně č.428 je jednou z nejstarších, pochází už z počátku 6.století, z doby rozdrobení říše. Buddha je ještě neumělý a na malbách je patrný vliv Indie - mniši mají bederní roušky, poodhalené tančící upsary, v krvavém komiksu se tygr chystá sníst člověka (ilustrace eposu Mahasattva Jataka, po našem spíš Jatka).

Číslo 259 je ještě starší, z 5.století, kdy vládla dynastie Wei. Bodhísatvové mají zkřížené nohy, umělci tenkrát ještě neuměli zobrazit lotosový květ. Buddha je opět jednoduchý, díky čemuž má tak záhadný úsměv, že se mu říká „čínská Mona Lisa“.

V jeskyni číslo 237 je na stropě symbol draka. Sochy pocházejí až z qingské doby (18.-19.st.) a je na nich znát vliv jiných civilizací - lev a slon se totiž ve zdejším kraji nevyskytují.

Pro nás je nejzajímavější vyobrazení ráje - pavilóny a hudebníci. Tančící upsara hraje na pípu (strunný nástroj) za hlavou podobně jako Jimi Hendrix. Ještě se s ní v Dunhuangu setkáme.

Jedinou krytou jeskyní je č.96. Devítipatrová dřevěná přístavba v pagodovém stylu chrání 30-timetrovou sochu Buddhy budoucnosti.

Sochu dala vytvořit koncem 7.století tangská císařovna, která si uzurpovala moc jako regentka a nakonec vládla sama. Barvy pochází až z 18.století. Je to možná největší Buddhova socha na světě, umístěná uvnitř.

Dnes je právě svátek Šakjamuniho, pozemského Buddhy. Proto tady je tolik lidí, kteří se přichází pomodlit a spálit vonné tyčinky. Buddha má několik podob a socha představuje Maitreju, tedy Buddhu budoucnosti. Číňanům je to ale jedno - Buddha jako Buddha!

Druhý největší Buddha je umístěn v jeskyni č.130. Je vysoký 26 metrů a pochází taky z doby dynastie Tang. Samotný Buddha není tak zachovalý, malby na stěnách ale představují největšího bodhísatvu a největší upsaru (první polovina 8.století).

V jeskyni č.148 vidíme další podobu - Buddha dává poslední rady svým učedníkům před vstupem do nirvány. Ležící Buddha je dlouhý 16 metrů, červená malba pochází už z tangské doby, zlaté ozdůbky však byly doplněny až za qingské dynastie (18.-19.st.).

Dvojjeskyně č.138-139 je zasvěcena Guan Yin, bohyni milosrdenství s devíti rukama. Je to nejpopulárnější čínská bohyně a tolik rukou má kvůli tomu, aby jimi mohla obejmout celý svět. Jeskyně byla vytvořena za dynastie Tang, malby a sochy jsou však značně poškozené.

Celkem jsme si tedy prohlédli 14 jeskyní. Repliky dalších máme možnost spatřit v muzeu. Není ovšem nikoho, kdo by neměl už v tuto chvíli přebuddhováno...


Dunhuang

(Pátek, 21. května 2010)


Jeskyně Mogao jsou posazeny do stupňovitého útesu Hor zpívajících písků (Mingsha Shan), považovaných za jeden z divů pouště Gobi. Písečné duny se táhnou 40 kilometrů od západu k východu a 20 kilometrů ze severu na jih.

Zpívající písky
dostaly svoje pojmenování díky tomu, že zrnka písku, prohánějící se ve větru, vydávají zvonivý zvuk. To můžeme už dnes těžko posoudit, protože areál kolem Jezírka měsíčního srpečku, nejromantičtějšího místa písečných hor, se změnil v dokonalý disneyland - projížďky na velbloudech ještě k Hedvábné cestě tak nějak patří, ale skateboard na dunách a nehorázně vysoký poplatek za vstup do pouště pochopit neumíme...

Jezírko měsíčního srpečku
(Yueyaquan) leží 5 kilometrů jižně od Dunhuangu, na severních svazích Hor zpívajících písků. Vytvořila ho jarní voda, skapávající do prolákliny mezi písečnými dunami. Díky jejímu tvaru se zformovalo do tvaru měsíčního srpečku.

U jezera kdysi stával ženský buddhistický klášter, celý dřevěný. Ten však byl zničen za buddhistické revoluce a dnes je nahrazen replikou z betonu.

Dunhuang
, někdy též Throana, byl založen ve 2.století jako sídlo vojenské posádky. Jeho význam značně vzrostl právě v souvislosti s Hedvábnou cestou, která se nedaleko odsud dělila na dvě větve kvůli poušti Taklamakan.

Tak jako znakem Turfanu se stala tančící dvojčata, symbolem Dunhuangu je upsara, hrající na pípu za hlavou. Díky tomuto postoji jsme ji samozřejmě okamžitě překřtili na Hendrixe.


Dunhuang

(Sobota, 22. května 2010)


Dunhuang je čistě čínské město, nápisy jsou tady pouze v čínštině a většina obyvatel vyznává buddhismus.

Buddhistický klášter Lei Yin Si, což by se dalo přeložit jako Klášter zvuku hromu, je relativně mladý. Před vchodem vidíme obraz ideálního chrámu, k němuž by se chtěl časem dopracovat.

Uprostřed prvního nádvoří stojí pěkné zdobené vykuřovadlo. Želva nese na svém krunýři stélu, popisující historii chrámu. Chrám je malý, proto jsou strážci po stranách brány pouze namalovaní.

Nějaké sochy tady ale taky nejdeme. Nejoblíbenější je samozřejmě Buddha srandy. Zády k němu stojí strážce, střežící hlavní nádvoří. I když většina Číňanů si myslí, že je tady kvůli tomu, aby je hlídal, jestli něco neukradli.

Hlavní nádvoří je o něco větší, vpravo jej lemuje bubnová hala, vlevo zvonová síň. Mniši zametají po ránu odpadky a - k našemu překvapení - je spalují společně s obětinami v posvátném lotosovém květu.

Hlavnímu chrámu dominuje socha Šakjamuniho, po stranách jsou další převtělení Buddhy. Tady je jich dokonce pět (většinou bývají tři). Který je který, poznáme podle donátorů a dopravců (kráva, slon).

Hákový kříž (svastika) na prsou nás už nijak nepřekvapí, tento Šakjamuni však navíc drží v ruce žebrací misku a před ní leží Buddha v nirváně.

Každý správný chrám má být zakončen vysokou stavbou, představující ochranu hor. Tady se pagoda teprve staví.

Na západním okraji Dunhuangu jsme narazili na zbytky městského opevnění, pocházející ještě z tangské doby, z 8.-9.století.

Pagoda bílého koně (Baimata) byla postavena na památku bílého koně, na němž přijel roku 384 mnich Kuma Rajiva z Kuči, aby tady šířil buddhismus. V klášteře Puguang, kde se ubytovali, pak unavený bílý kůň zemřel. Jeho příběh vypráví komiks na stěně.

Pagoda byla postavena v 16.století za dynastie Ming, opravena byla roku 1992.

Na většině zdejších domů vidíme na obou dveřních křídlech dva strážce. Jejich obrázky se sem dávají na Nový rok, aby jej po celý následující ochraňovali.

Na polích v okolí města lze čas od času spatřit malé kamenné pyramidy. To jsou čínské hrobky. V této oblasti totiž neexistují centrální hřbitovy. Věštec určí, kde má být nebožtík pochován a častokrát se stane, že je to právě na poli (s čímž mají někdy zemědělci problémy). Pohřbívá se v dřevěných rakvích a teprve na ně se navrší kameny.

Jelikož návštěva disneylandu nás včera neuspokojila, snažíme se najít místo, kudy bychom mohli zajet až ke „skutečným“ písečným dunám. Už to pomalu chceme vzdát, protože všude za městem se staví nebo místo už dávno zabraly továrny, nakonec se nám ale přece jenom podařilo najít stezku mezi vinicemi a kam už nedojede taxík, tam dojdeme pěšky. Hranice mezi pískem a zelení je opravdu hodně ostrá...

Přímo v Dunhuangu už na žádnou historii nenarazíme. Existuje ale jedno místo, kde se můžeme atmosféře někdejší Hedvábné cesty alespoň trochu přiblížit.

Filmové městečko leží 16 kilometrů od Dunhuangu a někdy bývá uváděno také jako Starý Dunhuang (Dunhuang Gucheng) nebo Staré songské město.

Jsou to sice jen filmové kulisy, které jsou ale věrnou kopií města z období dynastií Tang a Song - domy, hospoda, chrámy, vězení, dokonce i nevěstinec.

Městečko zabírá 150.000 m2 a natáčelo se tady celkem 45 filmů. První se jmenoval Dunhuang, názvy dalších jsou taky pěkně výmluvné - Opičák, Kouzelný meč, Loupežníci z pouště, Krasavice z pouště atd. Číňané milují příběhy, které jsou kombinací historie, legend, bojových umění a kouzel.

Vraťme se ale z pohádek zpátky do reality. Městský park v Dunhuangu se podobně jako v jiných městech rozkládá kolem jezírka. To už je v současné Číně pravidlem - veškerý lid musí mít rovné podmínky k odpočinku. Tohle jezero se navíc jmenuje Strana, čímž se myslí Komunistická.


Dunhuang - Jiayuguan

(Sobota, 22. května 2010)


Z Dunhuangu je to do Jiayuguanu 420 kilometrů a jelikož do Dunhuangu nevede železnice, je výběr dopravního prostředku také jasný. Autobus jede celkem 5 hodin.

Cesta vede zpočátku pouští, postupně se ale mění v měsíční krajinu, zaplněnou lomy, cementárnami a dalšími fabrikami. Čína zaznamenala v poslední době značný hospodářský růst, je to ale vykoupeno masovým drancováním nerostného bohatství a až neuvěřitelným ničením krajiny.

Jiayuguan je roztahané město se širokými bulváry, na nichž je ovšem problém najít večer otevřenou restauraci. Úplným balzámem pro nás proto nakonec bylo „Rybářovo potěšení“.

Uprostřed každého stolu je díra na propanbutanový vařič. Do kotlíku nad ním se nahází zelenina, koření, rybí hlava a hřbet (živou rybu nám předtím donesli ukázat). Polévka se nabírá opatrně pouze z míst, kde to bublá, jinak se Vám do misky dostane hodně oleje.

Do vroucího vývaru se potom vloží plátky rybího masa. Hotové jsou za pár minut, přičemž se do kotlíku neustále přilévá voda.

Bylo to jedno z nejlepších a nejzajímavějších jídel, jaké jsme na Hedvábné cestě měli. Obsluhující personál byl velice ochotný. Při první návštěvě ale potřebujete někoho (například sinoložku Lucii), kdo vám přeloží manuál...


Jiayuguan

(Neděle, 23. května 2010)


Mezi nocemi, strávenými ve vlaku, si dnes konečně můžeme pospat v pohodlí hotelu. Snad proto, abychom si nezvykali, máme okna přímo nad hlavní tržnicí...

Jiayuguan je škaredé industriální město, ležící v překopané krajině, plné smogu. Vzniklo vlastně teprve před 50 lety, když tady byla postavena první ocelárna.

Dnes zde žije téměř 200.000 lidí. Nejsme si ale jisti, jestli po těžké práci chodí odpočívat zrovna do městského parku u umělého jezera, zaplněného obludnými skákajícími psíky (naštěstí taky umělými).

Hlavním důvodem, proč jsme do Jiayuguanu zavítali, samozřejmě není samotné město, ale památky v jeho okolí.

Toto místo bývalo totiž tradičně považováno za výspu Číny, končila tady Čínská zeď a karavany na Hedvábné stezce čekala potom už jenom poušť. Jiayuguan doslova znamená „brána na hranici“.

Muzeum Velké čínské zdi bylo založeno v roce 1992, před třemi lety se přestěhovalo do nových prostor poblíž pevnosti.

Velká čínská zeď se čínsky nazývá Changcheng, což doslova znamená Dlouhá zeď nebo ještě přesněji Tisíce mil dlouhá zeď.

Její počátky sahají až do 7.století př.n.l., kdy jednotlivá království stavěla zdi na obranu jak vzájemně mezi sebou, tak proti mongolským nájezdníkům ze severu.

Za skutečného stavitele Velké čínské zdi je považován císař Qin Shihuang(259-210 př.n.l.), který v roce 221 př.n.l. sjednotil Čínu a založil první dynastii Qin. Ten spojil dosud existující úseky na severu území a naopak některé vnitřní nechal zbourat, protože již ztratily svůj význam. Za jeho vlády dosáhla Velká čínská zeď délky 5000 kilometrů a pracovalo na ní 700.000 lidí, převážně místních rolníků.

Císař zároveň kolonizoval ovládaná území, jeho vojáci obdělávali půdu. Byly sjednoceny mince, rozchody kol, písmo, míry a váhy a pamatoval rovněž na korupci. Provincie spravovali vojenští úředníci, kteří byli po třech letech vyměnění a navíc je císař nikdy neposílal na místa, odkud pocházeli.

Zeď začíná na východním pobřeží Číny v zálivu Bohai o končí právě u Jiayuguanu. Nejstarší části jsou vytvořeny z dusané hlíny. Tři metry od zdi byla rozmístěna pole z bodáků, aby tudy nemohli projet nepřátelští koně.

Současná podoba zdi vznikla za dynastie Ming v průběhu 14-17.století. Její celková délka dosáhla 6500 kilometrů. Toto číslo ale nikdy nebude přesné, protože čínská zeď měla několik větví a spoustu odboček. Poslední sčítání dospěla k číslu 8850, některé odhady ale udávají až 25000 kilometrů.

Ve spodním patře muzea jsou shromážděny nálezy z hrobek - sošky, dlaždičky a také pasy, kterými se jejich držitelé legitimovali při průjezdu územím jednotlivých kmenů na Hedvábné cestě.

Muzeum uzavírají pamětihodnosti ze současnosti provincie Gansu - Maovo písmo (píše se seshora dolů, zprava doleva) nebo zlaté známky s portréty generálů a stranických pohlavárů. V okolí Jiayuguanu startoval v roce 1971 první čínský satelit, proto se tady prodává čiroková pálenka Kosmonaut.

Pevnost Jiayuguan byla vybudována v roce 1372 za vlády prvního mingského císaře Hongwu. Historická stéla v altánku ji nazývá „hrdinnou pevností pod nebesy“.

Pevnost byla vytvořena z dusané hlíny. Zeď se stavěla ve dvou etapách - tenká stěna je nová, tlustá stará. Nová má už praskliny, stará ne. Na zpevnění byla použita údajně také vajíčka (podobně jako na Karlově mostě).

Ještě před hradbami stojí tři budovy - uprostřed je Chrám literatury, kde skládali zkoušky úředníci, vpravo Chrám boha války a bohatství, sloužící vojákům, a vlevo Staré divadlo.

Divadlo je umístěno na vyvýšené platformě, protože představení byla určena pro bohy - vojáci se dívali jen tak mimochodem. Na kulisách lze rozeznat mnicha, který šmíruje koupající se krasavici zrcadlem.

Před hlavní bránou je zvláštní uzavřené prostranství. V češtině pro něj nemáme odpovídající pojmenování, někdy bývá překládáno jako „nádvoří-léčka“ nebo „nádvoří-past“. Na tomto místě ještě mohli vojáci zastavit nepřítele a seshora jej ničit.

Další specialitou této pevnosti je rampa pro koně, která vede vzhůru na hradby. Je dlouhá 22 metrů a má sklon 45o. V kamenech dosud můžeme rozeznat stopy podkov. Železné schodiště sem bylo doplněno jen kvůli usnadnění výstupu turistům.

Hradby jsou vysoké 10 metrů a jejich celková délka je 750 metrů. Nad hlavními branami stojí tři vysoké strážní věže.

Východní věž (Guanghua Men) je třípatrová se třemi střešními převisy. Je vysoká 17 metrů a byla postavena v roce 1506, v prvním roce vlády císaře Zhengdeho z dynastie Ming.

Uprostřed bočních zdí stojí dvě menší jednopatrové strážní věže. Na jižní straně je to tzv. Věž nepřítele. Z tohoto místa se naskýtá také nádherný pohled vně hradeb, na něž navazuje Velká čínská zeď.

Rovněž Brána usmíření (Rouyuan Men) na západní straně je třípatrová a je vysoká 17 metrů. Císař Zhengde pověřil její výstavbou v roce 1506 generála Li Duanchenga.

Poslední věž je pojmenována podle „strategického sedla pod nebesy“, jímž pokračovaly dál karavany, které opouštěly pevnost (Jiayuguan Men). Postavil ji generál Li Duancheng v roce 1495.

Z pevnosti vycházíme po původní dlažbě, zvrásněné koly od vozů. Této bráně se také říká Brána vzdechů. Kromě obchodních karavan tudy totiž opouštěli město lupiči a zkorumpovaní úředníci, kteří byli vyhnáni do nemilosrdné pouště.

Velká čínská zeď vymezuje nejvzdálenější hranice říše, tady končila Čína v době Mingů.

Vracíme se zpátky do pevnosti. Na nádvoří stojí pavilon Jing, který je ukázkou ranné mingské architektury. Studna byla určena pro napájení koní a vojáků.

Generální velitelství (1568) se skládá ze dvou částí - přední sloužila jako generální štáb, kde probíhaly válečné porady, na zadním nádvoří byly ubytovny velitelů a jejich rodin.

Pár kilometrů severně od pevnosti se nachází zrekonstruovaný úsek Velké čínské zdi. V této části procházela zeď tzv. Černými horami. V místech, kde bylo nutno překonat nějaký tok, byly umístěny vodní brány.

Převislá Dlouhá zeď
(Xuanbi Changcheng) spojovala sekce mezi dvěma strategickými horskými sedly (Yumen Pass, Jiayuguan Pass). Byla postavena v roce 1239 z dusané hlíny a je to jedna z nejstarších dochovaných částí celé Čínské zdi. Dochovala se díky zdejšímu teplému a suchému klimatu a díky tomu, že nebyla z kamenů, tak ji lidé v následujících staletích nerozebrali na stavbu baráků.

V Černých horách zůstal osmikilometrový úsek se čtyřmi hláskami, pocházející z období Mingů. Jednotlivá strážní stanoviště se mezi sebou dorozumívala ve dne čmoudíky z páleného ledku, v noci se dávaly signály jasnými plameny. Kouřové signály byly v případě nebezpečí navíc doprovázeny salvami - 1 salva znamenala 100 mužů, 2 salvy 500 mužů, 3 salvy 1000 mužů a 5 salev hodně!

V rovině pod horami se nachází další, asi šestikilometrový úsek Velké čínské zdi, rovněž se čtyřmi hláskami. Ten nebyl nikdy rekonstruován, takže je zcela původní a opět se zde zachoval díky tomu, že v kraji téměř neprší a vždycky tady žilo málo lidí.

Poslední hláska
představuje definitivní konec Velké čínské zdi. Je vysoká 14,5 metru a byla postavena v roce 1539. Za ní už následuje „konec světa“ - hluboký kaňon, jehož dnem se prodírá divoká řeka Tao Lai.


Lanzhou

(Pondělí, 24. května 2010)


Cesta z Jiayuguanu do Lanzhou je dlouhá 780 kilometrů a absolvovali jsme ji opět nočním vlakem. Tentokrát už naši výpravu bohužel neminulo třetí patro.

Lanzhou má 1.800.000 obyvatel a je to hlavní město provincie Gansu. Město se táhne několik desítek kilometrů úzkým údolím Žluté řeky, proto se tu dobře drží smog. Někdy bývá dokonce označováno za nejšpinavější místo celé Číny.


Binglingsi

(Pondělí, 24. května 2010)


Buddhistické jeskyně Binglingsi leží na půl cesty mezi Lanzhou a Xiahe, a vždycky byly těžko přístupné. Útes, do něhož jsou vydlabány, se kdysi tyčil nad vodami Žluté řeky (Huang He), nyní stojí nad přehradním jezerem. Přehrada byla vybudovaná v šedesátých letech a zaplavila tři soutěsky.

Jediná cesta k jeskyním tedy vede po vodě. Samotná plavba mezi bizardními skalami ale už stojí za to.

Rokle je hluboká 60 metrů a chrámy byly vytesány pouze po jedné straně. Původně zde bylo přes 200 jeskyní, nyní jich zůstává 183. Některé ze zaplavených však byly zachráněny a přeneseny na protější břeh, kam lze přejít po můstku.

Jeskyně Lao Jun se nachází ještě před samotným hlavním útesem a musíme si k ní trochu vyšlápnout, protože leží 50 metrů nad úrovní přehrady. Pochází ale už z období dynastie Severní Wei a obsahuje nejcennější malby z tohoto období - modlitební výjevy, dva Buddhy, tisíc Buddhů atd. V období dynastie Ming byla obývána taoistickými mnichy a z té doby tady zůstalo několik soch taoistických bohů.

Jeskyně Bing Ling Si
mají bohatou štukovou a sochařskou výzdobu, bylo zde nalezeno celkem 800 figur a 900 m2 nástěnných maleb. I když kolikrát se o jeskyních ani nedá mluvit, ve většině případů jsou to spíš výklenky.

První výzdoba pochází z 5.století, nejvíce potom z období dynastií Wei (6.st.) a Tang (7.-10.st.). Poslední jeskyně jsou z doby Mingů.

Z výklenků na nás koukají Buddhové, bodhísatvové, učedníci, nebeští králové a ošklivá monstra. Sochy jsou hliněné nebo sádrové, malby kolem nich znázorňují většinou tisíc Buddhů.

Mezi nejzajímavější patří reliéf, zachycující rozhovor Šakjamuniho a mnicha Prapúnaratmy (tzv. Duo-bao Buddha), který už byl v nirváně, doslechl se ale, jak Šakjamuni pěkně mluví, tak se vrátil zpátky na zem, aby si s ním mohl pokecat.

Velký sedící Buddha je Maitreja, Buddha budoucnosti. Je vysoký 27 metrů, horní část těla je vytvořena z kamene, zatímco spodní je jílová. Největší Buddha ve zdejších jeskyních byl původně chráněn dřevěnou věží, která byla zničena během národnostních bojů v pozdním období qingské dynastie.

Nejstarší ze všech je jeskyně č.169, pocházející z roku 420, ještě z doby dynastie Qin. Chodí se do ní po dřevěných schodech vedle Velkého Buddhy za zvláštní vstupné (300 yuanů). Jak ale vidíme, Velký Buddha se momentálně restauruje, takže i jeskyně nad ním jsou zavřené.

Podařilo se nám alespoň na chvíli nepozorovaně proniknout do dosud nezpřístupněných částí po stranách.

Dostali jsme se na jižní konec údolí. Tady nasedáme do džípů a pokračujeme dál soutěskami až do lámaistického kláštera, který dal také jméno blízkým jeskyním. Bing Ling lze přeložit jako „chrám planoucí duše“. Sem už opravdu málokdo zavítá a láma má z našeho příchodu neskrývanou radost...

Klášter Bing Ling je hodně starý, jeho výstavba začala už v tangském období a pokračovala za následujících dynastií (Song, Yuan, Ming a Qing). Nejlepší dny zažil za vlády císařů Kangxiho a Qianlonga z dynastie Qing, kdy zde žilo 500 mnichů.

Klášter byl však zničen za kulturní revoluce. Obnoven byl paradoxně v roce 1967, když bylo údolí zaplaveno přehradou. Její jižní cíp odřízl klášter od okolí, takže se mohl znovu bez kontroly vyvíjet.

Zásluhu na tom má především láma, který sem v tu dobu přišel jako dítě. Dnes je mu 46 let a nikdy toto místo neopustil. Nabízíme mu, že s námi zítra může navštívit Labrang. Děkuje, ale odmítá. Musí se přece starat o svůj klášter.

Láma je jeho jediným stálým obyvatelem. Dalších sedm lámů, žijících v okolí, sem pravidelně zajíždí. Momentálně jsou navíc oslavy Buddhových narozenin, tak tady tři dny čtou staré sútry.

Pagoda na nádvoří pochází ještě z doby Tangů. Nad spalovacím otvorem vidíme Šakjamuniho v nirváně, jak ho oplakávají učedníci.

Ve skalách nad klášterech jsou další jeskyně, patřící do systému zdejších skalních svatyní. Někdy se této části říká Horní chrám.

Tvoří jej celkem 13 jeskyní, v nichž bylo nalezeno přes 30 kamenných a hliněných figur různých velikostí. Většina z nich je však kvůli terénu a hustému porostu nepřístupných.

Největší je Buddha Maitreja, vysoký 4,29 metru. Je to druhý největší Buddha v jeskyních Binglingsi a k němu se dostaneme.

Vrátili jsme se zpátky k hlavním jeskyním, abychom si prohlédli protější stranu rokle. Sem byla přenesena socha Buddhy v nirváně, která by jinak skončila pod vodou. Ležící Buddha je dlouhý 8,6 metrů a na nohou má dřeváky.

Artefakty v muzeu jsou seřazeny pěkně chronologicky - první figurky jsou z období Wei, další Tang a poslední je Ming.

V oblasti kolem města Linxia žijí Huiové. Huiové jsou čínští muslimové, jejich dějiny sahají až do období Tang a Song, a většinou obývají území společně s Hany, což jsou etničtí Číňané.

Zdejší mešity jsou kombinací islámské a buddhistické architektury. Minaret má tvar pagody a od skutečné pagody jej poznáme jedině podle půlměsíce. Krátce na to už vjíždíme do tibetské oblasti. Tady začínají skutečné pagody.


Xiahe

(Úterý, 25. května 2010)


Xiahe je součástí historického Tibetu, konkrétně kraje Ando. Tibet byl po zabrání Čínou rozdělen na autonomní oblast a okrajové části přiřazeny k provinciím Sichuan a Gansu, což je právě případ tohoto okresu.

Xiahe leží v nadmořské výšce 2925 metrů a kromě tibetské komunity je ve městě také čínská a muslimská čtvrť. Tibetských poutníků je však nejvíc. Protože běžní Číňané nemůžou navštívit Tibet, proudí vyznavači tibetského buddhismu z čínských provincií ke zdejšímu klášteru Labrang.

Klášter Labrang je jedním ze šesti hlavních klášterů sekty žlutých čepic (Gelugpa), založené počátkem 15.století. Labrang nebyl kupodivu zničen za kulturní revoluce, ale byl poškozen požárem v roce 1985.

Dnes se vydáváme na poutní okruh kolem kláštera, tzv. koru. Stejně jako stovky poutníků, kteří při tom roztáčí modlitební mlýnky nebo dokonce absolvují celou cestu „přískoky“, což znamená, že si lehnou, vztyčí se, postoupí na místo, kam předtím dosáhly jejich ruce, a tak pořád dokola...

Pojem „klášter“ není v případě Labrangu zcela přesný. Je to totiž celé město, rozkládající se mezi Dračími horami a řekou Daxiahe. Rozlehlý areál tvoří více než 40 menších chrámů a klášterů.

Chrám Manjushriho, Buddhy moudrosti, byl postaven v roce 1817. Zabírá plochu 78 m2 a má čtyři poschodí. Socha Manjushriho je vysoká 12 metrů, kolem ní je v nikách umístěno dalších 1000 pozlacených sošek Šakjamuniho.

Šakjamuniho chrám vznikl původně v 18.století, byl však zničen za kulturní revoluce. Obnoven byl v roce 1980.

Jméno následujícího kláštera jsme nezjistili, tak jsme ho pojmenovali Chrám bílé kočky. Z jeho nádvoří se už naskýtá pohled na zlatou pagodu.

Pagoda Gongthang Baota je vysoká 31 metrů. Pětipatrová stavba je zakončena pozlacenou stúpou, v níž jsou uloženy svazky súter a sošky Buddhů. Z jejího vrcholu se naskýtá pěkný pohled dovnitř areálu kláštera.

Nejhezčí vyhlídku na celé klášterní město poskytuje kopec, na kterém mniši každoročně při festivalu Malanmu, který se koná v prvním měsíci lunárního kalendáře, vyvěšují obrovskou thangku.

Téměř na konci údolí stojí domácí chrám. Poznáme jej podle kouře, vycházejícího ze spalovaných obětin a rytmických zvuků, doprovázejících neustále probíhající modlitby.

Bílou stúpu obchází poutníci ve směru hodinových ručiček. Stúpy bývají plné, většinou je do nich zazděna nějaká posvátná relikvie a uvnitř je pouze spalovací otvor. Poutníci ji musí mít vždy po pravé ruce.

Kora
pokračuje nad klášterem ve svahu Dračích hor. Tady již není lemována modlitebními mlýnky, protože terén je náročnější. Kdo ale chce, může sestoupit dolů do některého z chrámů a tam si zatočit.

Nyní tedy procházíme nad střechami kláštera Labrang, nejdůležitější síně a modlitebny se nachází přímo pod námi. Na konci okruhu čekají poutníky ještě další tři altánky s modlitebními mlýnky a druhá bílá stúpa.

Celá kora nám zabrala 3,5 hodiny. Nemá ale cenu přepočítávat to na kilometry (údajně to byly 3 km a 1200 modlitebních mlýnků), smyslem poutního okruhu je samotná cesta...

Xiahe obklopují stepi, na nichž pasou svá stáda ovcí a yaků tibetští pastevci. Yak je podstatně dražší, jelikož roste 3 až 4 roky, kdežto ovce pouhé 4 měsíce.

Narazili jsme také na místního hlodavce, kterému říkají thala. Je to takový přerostlý svišť, ocas má jak veverka a dělá krtince jak dobře naštvaný krtek. Zdejší louky jsou jimi zcela poseté.

Protože začíná léto, musíme se vydat hledat jačí stáda výš do hor. Nakonec se dostáváme až do tibetské vesnice na samých hranicích provincie Qinghai.

Vesnice vypadá spíš jako družstvo. V hospodě mají satelit a pastevci dnes nahánějí zvířata na motorkách. Ženských je tady málo, prakticky jenom prodavačky v konzumu.

Po návratu do Xiahe jsme si zašli na další kotlíkovou specialitu, kterou jsme okoukli včera večer, když si na ní pochutnávali místní mniši. Rozhodně nevypadali, že by se nějak postili a ještě k tomu přidali pár flašek místní čirokovice (říká se jí „tři biče“ a přesně tak taky chutná).

Dnes jsme měli kotlík každý sám pro sebe a ve vařící vodě jsme si připravovali zeleninu, houby a tenké plátky jehněčího.


Klášter Labrang

(Středa, 26. května 2010)


Včera jsme si obešli koru kolem kláštera Labrang, dnes se podíváme dovnitř. Ani poutníci nemají povolen přístup do všech prostor a turisté pouze ve vyhrazené hodiny s průvodcem.

Klášter Labrang byl založen v roce 1709 jako sídlo Živoucího Buddhy (Awangzongzhe Jiamuyang). Dnes zde žije asi 1000 mnichů, ve vrcholném období to však byl čtyřnásobek.

Klášter tvoří šest kolejí, na kterých se vyučuje astronomie, geografie, matematika, medicína a především esoterický buddhismus. Studenti mohou dosáhnout postupně 13 stupňů vzdělání.

První svatyně je domovem nejvyššího Buddhy v areálu. Je vysoký 13 metrů, široký 5 metrů, jeho socha je měděná a pozlacená. Kromě toho je zde uloženo asi 500 rukopisů. Jelikož toto místo není součástí žádné koleje, chodí sem i poutníci.

Druhá svatyně je menší. Je věnována Buddhovi Manjushrimu, což je pochopitelné, protože Manjushri je Buddhou vzdělání.

Následuje Muzeum soch z másla. Jačí máslo je nerozlučně spjato s tibetským životem. Přidává se do čaje, který tvoří hlavní složku potravu (takže je to potom vlastně taková kaše), místo vosku se používá ve svíčkách a kalíšcích. Kromě toho se z něho při slavnostních příležitostech modelují sochy.

Sochy z másla se vyrábí vždy na Nový rok, po roce se zničí. Malují se běžnými barvami.

Hlavní chrám je z roku 1788. Hlavním Buddhou je tady Maitreja, Buddha budoucnosti. Socha je opět měděná a pozlacená, má však trochu jiný styl, protože byla vytvořena v Nepálu. Po stranách stojí osm bodhísatvů, nejlepších Buddhových žáků.

Poslední chrám je součástí filozofické koleje a je ze všech nejdůležitější. Říká se mu Velká síň súter, protože se tady každý den od 11,30 do 13,30 modlí mniši ze všech kolejí. Někdy je to až 1000 mnichů najednou.

Právě na tomto místě vznikl v roce 1985 požár kvůli vadné elektroinstalaci. V boční svatyni je umístěno pět velkých stúp s ostatky světců a několik menších s popelem významných mnichů.

Čekáme do půl dvanácté a sledujeme, jak se mniši se žlutými čepicemi schází k modlitbě...


Lanzhou

(Středa, 26. května 2010)


Odpoledne se vracíme do Lanzhou. Jedeme tentokrát ale jinou cestou, protože jeskyně Binglingsi už máme zkouknuté.

Stará silnice je sice o něco delší, ale o to malebnější. Vede po hřebeni hor a po obou stranách můžeme pozorovat nádherná údolí.

Když vidíme úrodné zelené stráně, není nám jasné, jak může být Gansu jednou z nejchudších čínských provincií. Ani bílé fleky nejsou prázdné - to je kukuřice pod slídou.

Lanzhou se rozkládá po obou stranách Žluté řeky (Huang He). Na nábřeží je umístěna dokonce oslavná socha na její počest. Na sochu byl vypsán konkurz a toto je jeho výsledek. Vyhrála ho prý nějaká mladá holka.

Žlutá řeka si díky naplaveninám své jméno určitě zaslouží. Teď po deštích by dokonce mohlo být ještě „tmavější“. V tuto chvíli se ale už těšíme spíš na pivo stejné značky.

Po večeři následuje taneční představení. Ptáme se, odkud tyto tance pocházejí. Dozvídáme se, že to jsou čínské lidové tance...


Xi´an

(Čtvrtek, 27. května 2010)


Posledním nočním vlakem jsme dojeli do Xi’anu, tradičního začátku (nebo konce) Hedvábné cesty. Nedaleko odtud se nachází také jeden z největších archeologických divů Číny.

Terakotová armáda (Bingmayong) byla objevena náhodou v roce 1974 třemi rolníky, kteří kopali na poli studnu. Osm tisíc vojáků sloužilo k posmrtné ochraně prvního čínského císaře, pohřbeného v nedalekém mauzoleu.

Císař Qin zemřel v roce 210 př.n.l. a jeho mauzoleum je zatím jen umělá hora na poli. Něco málo se o palácové hrobce dozvídáme z historických záznam, jak ale vypadá ve skutečnosti, to nikdo neví, protože čínští archeologové se ji bojí otevřít.

Areál terakotové armády tvoří tři naleziště. Největší je jáma č.1, v níž se nachází 6000 vojáků a koňů. Nebyla to ovšem žádná sériová výroba. Každý z nich má svoji jedinečnou tvář a musíme si navíc představit, že byli namalovaní a v rukou drželi funkční zbraně. Jednalo se tedy o pěkně barevnou přehlídku. Dřevěné oštěpy a štíty se nedochovaly, železné zbraně byly přeneseny do muzea.

Hala je rozdělena do tří sektorů - vepředu vidíme, jak armáda původně vypadala, střední část je ponechána zasypaná a ve třetí můžeme sledovat mravenčí práci restaurátorů.

Chodby, v nichž stojí vojáci, byly původně zastřešeny dřevěnými překlady, v průběhu staletí se ovšem střecha propadla nebo shořela. Každého vojáka musí teď archeologové znovu sestavit ze stovek střepů.

V jámě č.3 je pravděpodobně pohřben velitelský štáb. Tyto sochy mají zajímavější a zdobenější oblečení, takže se zřejmě nejednalo o obyčejné vojáky. Jejich brnění je sestaveno z malých kamínků.

Jáma č.2 byla objevena v roce 1976 a teprve se odkrývá. Byly zde nalezeny zbytky dřevěných vozů a lučištníci. Lučištníků bylo málo, je to ale velice zajímavá figura, protože zachycuje postavu v pohybu. Uvědomme si, že se nacházíme na počátku třetího století př.n.l.!

V muzeu nás sice vítá příšerná obří loutka terakotového bojovníka s čínskou holčičkou, to ale naštěstí nesnižuje význam vystavených předmětů.

Hlavním exponátem muzea jsou dvě bronzová spřežení, která se našla nedaleko odsud. Existují dvě teorie - buďto jsou to vozy, které měly odvézt císaře na onen svět, nebo skutečné vozy, na nichž vezli samotného císaře.

Císař Qin totiž zemřel během výpravy v pohoří Tian Shan. Jelikož se jeho ministři báli povstání, tak ho nalíčili a vezli zemí, aby si lidé mysleli, že ještě žije.

Chrám osmi nesmrtelných
(Baxian Gong) leží ve východní části Xi’anu mimo hradeb Starého města. Jelikož je to taoistický chrám, je spojen s předpověďmi a věštěním.

Osm nesmrtelných jsou lidová božstva, která se zrodila v různých obdobích. Jedná se o pohádkové i historické postavy, o kterých se vyprávějí legendy a v řadě případů se stala patrony různých cechů a řemesel.

Dnes má právě svátek jeden z nesmrtelných, lékař Lu Zu, jehož úkolem je pomáhat všem živým bytostem. Vstupné je zdarma a oslav se účastní kupodivu hodně mladých lidí. To je dáno tím, že je ještě zajímá, co je v životě čeká a modlí se za splnění svých přání.

K tomu jim pomáhají také různé obětní předměty, které se prodávají v okolních uličkách - kopie peněz, modely autíček, budoucí businessmani spalují papírová saka a mobily.

Uprostřed prvního nádvoří stojí most Yu Xian, což je podle legendy místo, na kterém Wang Chongyang potkal Lu Dongbina, jednoho z osmi nesmrtelných, který ho přivedl na cestu taoismu a k založení taoistické sekty Quan Zhen. Most je proto považován za jeden z jejích nebeských zdrojů a průvodce dalších generací. Po obou stranách visí malé „zvony míru a štěstí“, do nichž se máte strefit mincí.

Prostranství lemují tabule s taoistickými texty, v čele je síň Ling Guana se sochami strážců po stranách.

Na druhém nádvoří se nachází osmiboká „studna štěstí“ a hlavní svatyně, v níž se konají nejdůležitější obřady. Uprostřed stojí Dong Hua Dijun, nejvyšší božstvo chrámu, kolem něj všech osm nesmrtelných.

Na třetím menším nádvoří je hala, zasvěcená Dou Mu, taoistické bohyni, která je matkou 12 hvězd a ochránkyní nebes. V okolních dvorcích jsou pak síně, věnované jednotlivým nesmrtelným.

Oslavy narozenin probíhají také v okolních ulicích, kolikrát i za pomoci bouchacích kuliček, jak už je v těchto krajích zvykem.

Xi’an
má 7 milionů obyvatel a je to hlavní město provincie Shaanxi. Město se původně jmenovalo Chang’an (Město dlouhého klidu) a vybudovala jej koncem 6.století dynastie Tang.

Toto místo bylo ale osídleno už v neolitickém období a hlavní město tu měla řada čínských kultur, včetně první dynastie Qin. Jenom se vždycky jmenovalo jinak a trochu se stěhovalo. Za dynastie Ming bylo pak definitivně přejmenováno na Xi’an (Město západního klidu).

Současné hradby pochází také z mingského období. V místě, kde se protínají hlavní osy Starého města, stojí Zvonová věž, nedaleko odsud pak Bubnová věž. Obě pocházejí z konce 14.století.

Hned vedle Bubnové věže se rozprostírá muslimská čtvrť a tržnice těsně přiléhá ke zdem Velké mešity. Xi’anská mešita je největší v Číně a musíme uznat, že takovou mešitu jsme opravdu ještě neviděli. Je postavena v duchu čínských chrámů, zahrada dokonce vypadá spíš jako japonská.

Velká mešita byla podle historických záznamů, vyrytých do kamenných tabulek, založena v roce 742 v době Tangů a rozšiřována za dalších dynastií. Celkově zabírá plochu 13.000 m2 (z toho budovy 6.000 m2) a má tvar obdélníku, rozděleného do 4 nádvoří.

První nádvoří ohraničuje zeď, dekorovaná vyřezávanými hliněnými cihlami. Trochu to připomíná Stěnu devíti draků v Pekingu. Dřevěný vítězný oblouk pochází z počátku 17.století. Postranní haly jsou vybaveny dřevěným nábytkem z doby Ming a Qing.

Pětilodní halou projdeme na druhé nádvoří, kde stojí trojitý kamenný oblouk a čtyři mohutné pilíře. Nápis na hlavní bráně oznamuje, že se nacházíme na „nádvoří nebes“. Rovněž kamenný plot je vyřezávaný a tabulky zdobí dračí dekorace. Celý tento kamenný komplex pochází z období Mingů.

Císařská hala na třetím nádvoří je nejstarší stavbou v mešitě. Kámen, zvaný „měsíční tablet“, pokrývají inskripce posledního imáma, popisující výpočet muslimského kalendáře. Uprostřed dvora stojí třípatrová Věž sebepozorování, používaná jako minaret.

Na posledním nádvoří je Pavilon jednoho Boha, kombinující architekturu tradičních čínských pavilonů s trojúhelníkovými oblouky. Protože celá stavba připomíná fénixe s roztaženými křídly, říká se jí Fénixův pavilon.

V postranní síni jsou uloženy tabule a posvátné kameny. Kámen Qing Guan se používal k testování úředníků. Kdo byl dostatečně chytrý, dokázal do něj zatlouct hřebík. Želví stéla na nádvoří nese na svých zádech mapku chrámu.

Modlitební hala je opět směsicí čínské a islámské architektury. Střechu pokrývají modré glazované tašky, strop zdobí vyřezávané posvátné texty. Každé písmeno je dekorováno motivem trávy nebo květin. Do 600 velkých dřevěných desek jsou vyryty všechny stránky Koránu, 30 z nich je v čínštině, ostatní arabsky. Hala pojme 1000 věřících.

Stará muslimská ulička Bei Yuan Men byla rovněž zařazena do kulturního dědictví města. Je dlouhá 1100 metrů, začíná u Bubnové věže a končí u Pamětního oblouku.

Procházíme znovu třídami Starého města a čekáme, než začne bubenické představení na Bubnové věži.

Bubnová věž byla postavena v roce 1380 za vlády císaře Hongwu z dynastie Ming. Stavba ze dřeva a kamene je vysoká 34 metrů a byl na ní umístěn největší buben ve městě. Údery do bubnu oznamovaly čas a samozřejmě poplach v případě požáru nebo nebezpečí.

Do staré uličky muslimské čtvrti se taky vyplatí zajít večer na špíz. Cena se počítá opět podle počtu prázdných špejlí nebo ohlodaných rybích koster. Zdejší ryba na roštu patří opravdu k vrcholným zákuskům...


Xi´an

(Pátek, 28. května 2010)


Velká pagoda Divoké husy
(Da Yan Ta) je součástí Chrámu mateřské lásky, který vybudoval v roce 648 korunní princ Gao Zong pro svou matku. Mladá císařovna k němu dala r.652 přistavět pagodu. Byl to nejvýznamnější chrám města v tangském období.

Buddhismus se dostal do Číny z Indie počátkem tisíciletí, státní podporu však získal až za Tangů v 7.století. Teprve odsud se potom upravený šířil do Japonska, Vietnamu či Koreje. Můžeme tedy klidně říct, že právě tento klášter stál u zrodu buddhismu na Dálném Východě.

Na vstupním nádvoří vidíme vlevo bubnovou a vpravo zvonovou věž. Dvě síně po stranách sloužily pro příjem hostů.

Po mramorovém schodišti stoupáme k Šakjamuniho hale. Osmnáct Buddhových žáků odpovídá 18 arhatům, kteří žijí věčně na zemi a stráží buddhismus. První vyobrazení 18 arhatů pochází z 10.století.

Vlevo a vpravo jsou pak další síně a svatyně. Projdeme si nejdřív místnosti na levé straně - v první jsou uloženy destičky opatů, plastické malby ve druhé zachycují Buddhův život, třetí je zasvěcena bohyni Guan Yin.

Zezadu Šakjamuniho haly je zajímavý reliéf - Buddha jako dítě. V Indii je toto zobrazení celkem normální, v Číně je ale hodně vzácné.

Na druhém nádvoří se nachází Hala vykládání textů. Uprostřed modlitební síně stojí bronzová socha Amitabhy, ulitá za mingské dynastie. Amitabha představuje „nezměřitelné světlo“ a je znám také jako Buddha nezměřitelného života.

Velká pagoda Divoké husy je vysoká 64,5 metru. Původně měla pět pater, v roce 704 přistavěla císařovna Wu Zetian dalších pět. Po zemětřesení v roce 1556 se smrskla na současných sedm pater.

Poslední stavbou v areálu je Hala správného chování. Bronzová socha představuje buddhistického rabína Xuanzanga, což je posmrtné jméno tangského císaře Gao Zonga, který vstoupil do parinirvány.

Zbývají nám ještě síně napravo od Šakjamuniho haly. První z nich je zasvěcena Bohu bohatství, Síň božské many je určena všem vegetariánům a Strážní hala je věnována bodhísatvovi, který ochraňuje zdejší kraj.

Kolem areálu Velké pagody Divoké husy se rozkládá park (Da Yanta Square), kam si Číňané zase chodí beze studu zacvičit, zahrát nebo zatančit. Svou radost ze života neskrývají ani jednopohlavní taneční páry.

Muzeum provincie Shaanxi (Shaanxi Sheng Lishi Bowuguan) bylo prvním muzeem svého druhu v Číně a stalo se vzorem pro všechna následující. Bylo otevřeno v červnu 1991 a sbírka čítá 375.000 exponátů. Zastavujeme se proto pouze u těch nejzajímavějších.

Bronzové nádoby a předměty pochází už z období království Shang a jsou důkazem umění zpracování kovů v Číně už v dávné době, konkrétně ve 13.-11.století př.n.l.

Přes terakotovou armádu (Qin, počátek 3.st.př.n.l.) se dostáváme k soškám z období Tang (7.-10.st.). Třešničkou na dortu je pro nás pak účetní kniha z doby dynastie Ming (16.st.).

Jižně od městských hradeb stojí také Malá pagoda Divoké husy (Xiao Yan Ta). Malá pagoda Divoké husy byla postavena na samém počátku 8.století jako přístřešek pro buddhistické sútry. Při zemětřesení v 15.století jí však upadl vršek, takže z původních 15 pater zůstalo 13. Současná výška je 43 metrů, není tedy zas až tak úplně malá a při krkolomném výstupu po úzkých schodech se trošku zapotíme.

Před pagodou se rozkládají zbytky chrámu Jian Fu a vůbec celý areál je pojednán jako muzeum pod širým nebem - sošky, pilíře, stély, „ranní zvonečky“. Na konci stojí bubnová a zvonová věž.

Velký železný zvon pochází z roku 1192 z období dynastie Jin. Jeho zvuk je křehký a uklidňující a je prý slyšet 5 kilometrů daleko. Za 5 yuanů si na něj můžete třikrát zazvonit.

Hradby města jsou dlouhé 14 kilometrů. Zdi jsou vysoké 15 metrů a silné 12-18 metrů. Byly postaveny v roce 1370 na základech tangského císařského paláce.

Xi’anské hradby nebyly nikdy zbořeny, jak tomu bylo v jiných městech, protože tady na to nebyly peníze. To se ale nakonec ukázalo být předností - v roce 1984 byly prohlášeny kulturní památkou a o pár let později zapsány na seznam UNESCO.

Uprostřed stěn se nachází 4 velké brány, směřující na jednotlivé světové strany. Dále jsou zde 4 rohové věže a 98 strážních věží, rozmístěných 102 metrů od sebe.

Zastavujeme se u Severní brány. Obdélníkový dvůr mezi dvěma věžemi, zvaný wengcheng, byl součástí všech čtyř hlavních bran a plnil funkci „pasti“. Zatímco nepřátelé byli chyceni uvnitř, mohli je obránci města bombardovat ze všech stran. Tento má rozměry 70,5 x 47,7 metrů.

Dodneška jsou hradby přerušeny pouze na dvou místech. Staly se proto oblíbenou stezkou cyklistů, kteří po nich jezdí od jedné díry ke druhé. Ve velké strážní věži je nyní umístěno Muzeum modlitebních destiček.

Doprava už není vedena přímo branami, jak tomu bylo za časů Hedvábné cesty, ale kolem každé z nich byly vytvořeny tři oblouky každým směrem.

Tady naše cesta končí, zbývá už jenom mnohahodinová cesta domů...

Fotoalbum (Čína)


Na začátek textuCestopisyDomů